Studencka bramka pomocy

dem

|

Posłaniec Warmiński 07/2016

publikacja 11.02.2016 00:00

Już nie muszą się stresować, że ich ktoś nie zrozumie podczas wzywania pomocy. Wystarczy, że wyślą SMS.

Dzięki nowej aplikacji studenci uzyskają błyskawiczną pomoc Dzięki nowej aplikacji studenci uzyskają błyskawiczną pomoc
ks. Piotr Sroga /Foto Gość

Nasze zmysły umożliwiają nam normalne funkcjonowanie w świecie. Brak jednego z nich bardzo utrudnia codzienne życie. Tak jest właśnie w przypadku osób z problemami słuchowymi. Wśród nich są także młodzi ludzie, którzy studiują na UWM w Olsztynie. Nieustannie napotykają bariery trudne do pokonania. – Już się do tego przyzwyczaiłem i nauczyłem się z tym moim brakiem żyć. Ale trzeba wielkiej pokory i zaufania do innych, aby nie żyć w strachu. Zdarza się, że ktoś do mnie mówi, a ja nie reaguję. Wtedy część z moich kolegów, nie wiedząc, iż niedosłyszę, odbiera to jako lekceważenie. I nie raz muszę się tłumaczyć – mówi Artur Panuś.

Pomocne obrazki

Na olsztyńskim uniwersytecie kształci się obecnie 55 osób głuchych, z zaburzeniami głosu, mowy i chorób słuchu. Może jest to niewielka liczba w skali całej uczelni, jednak każdy jest ważny i potrzebuje jednakowego traktowania. To właśnie o nich pomyśleli przedstawiciele władz uczelni oraz warmińsko-mazurski wojewoda. 4 lutego podpisano bowiem umowę, która uruchamia specjalna bramkę SMS-ową dla studentów słabosłyszących. Wystarczy za jej pomocą wybrać nr 112, aby wezwać pogotowie ratunkowe lub inne służby ratownicze. W imieniu UWM w Olsztynie dokument podpisał rektor prof. Ryszard Górecki, a w imieniu władz województwa wojewoda Artur Chojecki. Na podstawie tej umowy Biuro do spraw Osób Niepełnosprawnych UWM będzie przekazywać do Warmińsko-Mazurskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie dobrowolne oświadczenia osób niesłyszących. – Będą one podstawą do bezpłatnego udostępnienia im specjalnej bramki SMS z aplikacją umożliwiającą powiadamianie służb ratunkowych przy pomocy specjalnych obrazków. Tych obrazków jest 18 i odpowiadają najczęściej spotykanym sytuacjom, np. zasłabnięcie, pożar, wypadek – mówią uniwersyteccy urzędnicy. Wystarczy wybrać odpowiednią ikonę, aby wysłać wiadomość o jakimś zagrożeniu. Studenci są bardzo zadowoleni z tej możliwości. Mówią, że da im ona poczucie bezpieczeństwa i realną pomoc w sytuacji wymagających interwencji. – Praktyka pokazała, że w kryzysowej sytuacji głusi lub niesłyszący nie są w stanie napisać SMS-a zrozumiałego dla służb ratowniczych. Niezrozumiały sygnał uniemożliwia podjęcie stosownej akcji ratowniczej – wyjaśnia Krzysztof Kuriata, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Potwierdzają to sami zainteresowani. – Miałem już takie przypadki, kiedy nie byłem zrozumiany podczas rozmowy telefonicznej. Trzeba bowiem pamięć, iż nasza mowa jest często niezrozumiała. Kiedy mam rozmówcę przed sobą, jest o wiele łatwiej, ale przez komórkę muszę często powtarzać to, co chcę przekazać – wyjaśnia Artur.

Pomysł z Waszyngtonu

Aplikacja umożliwia także dokładną lokalizację osoby, która z niej korzysta. Dzięki tej funkcji odpowiednie służby mogą bardzo szybko odnaleźć wysyłającego SMS-y. Zaletą systemu jest również fakt, że użytkownik podaje na początku informację o swoich schorzeniach i sposobie leczenia. Ta wiedza ułatwia ratownikom nie tylko rozeznanie sytuacji, ale także szybkie zastosowanie odpowiednich procedur. Okazuje się, że informacje mogą przyczynić się do ocalenia potrzebującego pomocy. – Bo zastosowanie defibrylatora u kogoś, kto ma implant ślimakowy w uchu, zamiast uratować mu życie, może go zabić – mówi Krzysztof Kuriata. Władze uczelni prowadzą od dawna działania na rzecz studentów niepełnosprawnych. W akademikach, oprócz odpowiednich podjazdów dla wózków inwalidzkich i wygodnego zakwaterowania, osoby te mają swoich opiekunów, czuwających nad tym, aby w razie potrzeby udzielić pomocy. W uniwersyteckiej bibliotece istnieje specjalna pracownia dla osób niewidomych, gdzie można dotrzeć do potrzebnych materiałów w formie im odpowiadającej. Bramka SMS-owa dla słabosłyszących jest kolejnym krokiem w realizacji pomocy osobom niepełnosprawnym. – To bardzo ważne porozumienie, wzór działania na rzecz dobra społecznego. UWM pomaga osobom głuchym i niedosłyszącym. Podjęliśmy wiele działań ułatwiających im studiowanie. Wzorem dla nas jest Uniwersytet Gallaudeta w Waszyngtonie w USA – pierwsza i jedyna na świecie uczelnia dla niesłyszących. W lutym i w marcu 2015 roku gościły tam dwie delegacje z UWM. Ich celem było zapoznanie się z ułatwieniami dla studentów głuchych. To porozumienie to jedno z naszych działań – podkreślił prof. Górecki.