Pieniądze już od kwietnia

Łukasz Czechyra

|

Posłaniec Warmiński 09/2016

publikacja 25.02.2016 00:00

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki szacuje, że w naszym regionie ze wsparcia skorzysta ponad 160 tys. dzieci.

 Elżbieta Skaskiewicz zaznacza,  że program to duże wsparcie  dla polskich rodzin Elżbieta Skaskiewicz zaznacza, że program to duże wsparcie dla polskich rodzin
Łukasz Czechyra /Foto Gość

Rządowy program „Rodzina 500 Plus” ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Program w swoim założeniu poza poprawą sytuacji polskich rodzin ma również za zadanie przyczynić się do zwiększenia dzietności. Aktualnie jej współczynnik w Polsce wynosi 1,3 urodzeń na kobietę. Dla porównania w 1983 roku wynosił 2,42.

Pieniądze na wniosek

Świadczenia będą wypłacane przez ośrodki pomocy społecznej. – Trudno dokładnie powiedzieć, ile rodzin będzie korzystać z programu. Nie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć, ile rodzin złoży wnioski, i które spośród nich będa mogły otrzymać świadczenie na pierwsze dziecko. Na podstawie danych, jakie posiadamy, możemy stwierdzić, że na pewno do wsparcia na pierwsze dziecko będą się kwalifikowały rodziny, które już teraz korzystają ze świadczeń rodzinnych – tutaj bowiem kryterium finansowe jest niższe – tłumaczy Elżbieta Skaskiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie. Przypomnijmy – program „Rodzina 500 Plus” zakłada wypłatę 500 złotych miesięcznie na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, a w przypadku rodzin najuboższych również na pierwsze dziecko. Tutaj jednak obowiązuje kryterium finansowe – dochód nie może przekroczyć 800 zł na osobę, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – 1200 zł. – Świadczenie na drugie i kolejne dziecko będzie wypłacane na wniosek, w przypadku świadczenia na pierwsze dziecko będzie wymagane oświadczenie lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, dochody będą sprawdzane za 2014 rok. Tutaj jednak brana pod uwagę będzie indywidualna sytuacja: zwolnienie z pracy, podjęcie zatrudnienia, uzyskanie dodatkowego dochodu i inne sytuacje, które będą warunkować wypłatę świadczenia – tłumaczy E. Skaskiewicz.

Trzeba się dobrze przygotować

Program „Rodzina 500 Plus” rusza od 1 kwietnia; wtedy też będzie można składać wnioski w ośrodkach pomocy społecznej. Do tego też czasu samorządy muszą się przygotować na przyjmowanie wniosków i wypłatę pieniędzy. Przy tak dużym programie przygotowań jest sporo. – Jest to kwestia zatrudnienia nowych pracowników, wyposażenia ich stanowisk pracy, szkolenia. Obecnie zatrudnieni na pewno nie będą w stanie dodatkowo realizować tego programu, bo jest to bardzo duże, poważne zadanie. Do tego dochodzi jeszcze kwestia lokalu – w naszym budynku przy ul. Piłsudskiego raczej nie będzie to możliwe – zaznacza dyrektor olsztyńskiego MOPS-u. Wojewoda warmińsko-mazurski już przekazał samorządom pieniądze na wdrażanie ustawy. Na ten moment czeka wiele polskich rodzin. – Wsparcie każdej rodziny, każdego dziecka to niezwykle istotna sprawa. Żeby dziecko dobrze wykształcić, posłać do żłobka, przedszkola, to są duże koszty, życie jest coraz droższe. Ten program na pewno cieszy każdą rodzinę, każdą osobę, która ma dzieci – zaznacza Elżbieta Skaskiewicz. W marcu prowadzona będzie kampania informacyjna o programie – szczegóły, kryteria, miejsca i czas składania wniosków.