To oni wygrali

Łukasz Czechyra

|

Posłaniec Warmiński 28/2016

publikacja 07.07.2016 00:00

– Nasza kapituła sfinansowała kilku osobom wyjazd na ŚDM – mów ks. kan. Tomasz Garwoliński.

Nowi kanonicy złożyli wyznanie wiary i ślubowanie. Nowi kanonicy złożyli wyznanie wiary i ślubowanie.
Łukasz Czechyra /Foto Gość

W uroczystość Świętych. Apostołów Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim odbyło się szczególne wydarzenie – parafialny odpust połączony był bowiem z wprowadzeniem nowych kanoników do kapituły kolegiackiej.

Sześć i pół pakietu

W kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła na uroczystej Mszy św. odpustowej stawili się parafianie oraz kanonicy kapituły, a wszystkich powitał proboszcz, ks. kan. Roman Chudzik. – Dziś nasze myśli biegną daleko, do Stolicy Apostolskiej, gdzie żyli święci apostołowie, gdzie swoją śmiercią zaświadczyli o wierności Jezusowi Chrystusowi. Niech wspólna modlitwa umocni nas, a Bóg – w tych specyficznych czasach, w których żyjemy – udziela nam takiej wiary, byśmy wszyscy dochowali wierności Kościołowi i byli świadkami dla drugich – mówił ks. Chudzik. Z radością przywitał również nowych kanoników: ks. Adam Bielinowicz został mianowany przez metropolitę warmińskiego abp. Wojciecha Ziembę kanonikiem gremialnym, a ks. Krzysztof Bumbul oraz ks. Piotr Jagiełka – kanonikami honorowymi. – Nasza radość jest tym większa, że dwóch spośród trzech nowych kanoników pracowało kiedyś w naszej parafii – podkreśla ks. Chudzik. Kapłanów do kapituły przyjął ks. kan. Stanisław Jasiński, prepozyt lidzbarskiej kapituły. Nowi kanonicy złożyli wyznanie wiary i przyrzeczenie. Następnie zajęli przeznaczone dla nich miejsce w prezbiterium. Godnością kanonika uhonorowani są kapłani za szczególne zasługi dla Kościoła lokalnego. Są oni zobowiązani również do sprawowania określonych obrzędów liturgicznych. Kanonicy w swoich kapitułach podejmują i inne działania. – Nasza kapituła sfinansowała kilku młodym osobom wyjazd na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa. Chcieliśmy pomóc tym, którzy angażują się w działania Kościoła, a którzy nie mają pieniędzy, by pojechać na spotkanie z papieżem Franciszkiem. Udało nam się uzbierać dość na pełne sześć pakietów i połowę kolejnego – mówi ks. kan. Tomasz Garwoliński, sekretarz lidzbarskiej kapituły.

Musimy wracać do  korzeni

Homilię podczas uroczystej Mszy św. wygłosił ks. kan. Adam Bielinowicz. Podkreślał on ogromną rolę świętych apostołów, na których został zbudowany cały Kościół i dzięki którym możemy cieszyć się teraz łaską wiary. – Dla miłości Chrystusa ponieśli męczeńską śmierć. Może się nam wydawać, że przegrali, że zawierzyli swoje życie Chrystusowi i w zasadzie nic z tego nie mieli. Ale to właśnie oni żyli bez strachu, nie bali się niczego, nawet śmierci, i to oni są teraz przy Chrystusie, wygrali – podkreślił ks. Bielinowicz. Nawiązał również do 1050. rocznicy chrztu Polski. – Od momentu jego przyjęcia Kościół stał się jednym z najważniejszych fundamentów państwa. Historycy są zgodni – bez tego chrztu nie byłoby dzisiaj Polski. O tym się często niewiele mówi, ale to była bardzo osobista decyzja Mieszka – oczywiście, też polityczna – ale on zrezygnował ze swojego dotychczasowego życia, przyjął nową wiarę, ze wszystkimi konsekwencjami tej decyzji. Także dzisiaj my, wszyscy, powinniśmy wracać do początków, do łaski chrztu – tego z 966 r. i tego, który sami przyjęliśmy. Musimy oprzeć swoje życie na fundamencie, jakim jest wiara – zaznaczył ks. Bielinowicz.