Klucze do Apokalipsy

Łukasz Czechyra

|

Posłaniec Warmiński 41/2016

publikacja 06.10.2016 00:00

„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” – pisał św. Hieronim.

– W Kościele mamy czytane teksty, wyjaśniane podczas homilii. Ale wiele osób czyta Biblię też w domu i dochodzi do wniosku,  że nie wszystko jest  takie jasne – mówi ks. Żywica. – W Kościele mamy czytane teksty, wyjaśniane podczas homilii. Ale wiele osób czyta Biblię też w domu i dochodzi do wniosku, że nie wszystko jest takie jasne – mówi ks. Żywica.
Łukasz Czechyra /Foto Gość

Warmińska Szkoła Biblijna kształci studentów od 2010 roku. – Zapraszamy wszystkich, którzy chcą pogłębić znajomość Pisma Świętego, odczuć moc działania słowa Bożego w życiu osobistym i znaleźć odpowiedzi na swoje pytania – przekonuje ks. prof. Zdzisław Żywica. Pierwszy zjazd już 7 października, wykłady odbywają się w gmachu Seminarium Duchownego „Hosianum” i Wydziału Teologii UWM.

Otwieramy księgi

Wykłady odbywają się w każdą drugą sobotę miesiąca (od października do czerwca), rozpoczynają się o 9.00, kończą o 13.00. Studenci kształcą się w 3-letnim cyklu. – Teksty biblijne rozważamy nie tylko od strony duchowej, ale również literackiej czy historycznej. Przecież te teksty były pisane 2 tys. lat temu, jeśli chodzi o Nowy Testament, a w przypadku Starego Testamentu – jeszcze wcześniej. Autorzy natchnieni przekazywali głos i wolę Boga, ale musimy pamiętać, że żyli oni w konkretnym czasie, konkretnym otoczeniu kulturowym, religijnym czy cywilizacyjnym. Do dogłębnego poznania Biblii trzeba poznać również te aspekty – mówi ks. Żywica. Jak podkreśla duszpasterz, wśród katolików widać potrzebę pogłębienia tego, co otrzymuje się w tradycyjnym duszpasterstwie. – W Kościele mamy czytane teksty, wyjaśniane podczas homilii. Ale wiele osób czyta Biblię też w domu i dochodzi do wniosku, że jeśli w przypadku Ewangelii nie ma może większych problemów, to już w przypadku na przykład ksiąg proroków czy mądrościowych ze ST nie wszystko jest takie jasne. Podobnie w przypadku Apokalipsy św. Jana – wiele osób odbiera ją jak księgę zaryglowaną, zamkniętą dla zwykłych ludzi i rozumianą jedynie przez wtajemniczonych. My dajemy wszystkim klucze, które pozwalają dotrzeć do głębi i sensu tych tekstów – tłumaczy ks. Zdzisław.

Głosić słowo innym

Każdego roku studia w Warmińskiej Szkole Biblijnej rozpoczyna kilkadziesiąt osób, w różnym wieku, o różnych profesjach, różnej znajomość Pisma Świętego. Jedynym kryterium, jakie należy spełnić, by otrzymać certyfikat WSB, jest uczestniczenie w odpowiedniej liczbie wykładów. Dla tych, którym 3 lata studiowania Pisma Świętego nie wystarczą, wykładowcy proponują Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II – wykłady poszerzone o współczesne nauczanie Kościoła, w tym roku o encyklice Lumen fidei (Światło wiary) oraz adhortacji apostolskiej Amoris laetitia (Radość miłości). – Jest to z jednej strony wyjście naprzeciw prośbom studentów i absolwentów, a z drugiej strony wprowadzeniu drugiego – po Piśmie Świętym – filaru, na jakim budowany jest Kościół, czyli tradycji – tłumaczą wykładowcy. Absolwenci Warmińskiej Szkoły Biblijnej często nie poprzestają na studiowaniu Pisma. – Staramy się zachęcać naszych studentów, by rozbudzali potrzebę zgłębiania tekstów biblijnych u innych. Podczas wykładów mówimy m.in. o Biblii w duszpasterstwie Kościoła i w życiu duchowym chrześcijanina, omawiamy różne sposoby pracy z Pismem Świętym, jak krąg biblijny czy lectio divina. Nasi słuchacze są więc przygotowani do prowadzenia takich form w swoich parafiach. Oczywiście, potrzebują do tego wsparcia ze strony duszpasterzy, nie tylko organizacyjnego, ale również duchowego i intelektualnego – zaznacza ks. Żywica.