Goście na zamku

Krzysztof Kozłowski

publikacja 08.10.2016 21:16

- Za chwile, które dziś z wami przeżyłem, że mogliśmy być razem, niech Bóg błogosławi. Dziękuję bardzo - powiedział abp Wojciech Ziemba.

Goście na zamku Po Eucharystii odbył się koncert w refektarzu lidzbarskiego zamku Krzysztof Kozłowski /Foto Gość

Zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim góruje nad miastem. W części wschodniej południowego skrzydła znajduje się kaplica zamkowa. W sobotę była miejscem wspólnej modlitwy biskupów, warmińskiej kapituły katedralnej i miejscowej kapituły kolegiackiej.

Uroczystość na zamku związana była ze zbliżającą się 75. rocznicą urodzin metropolity warmińskiego abp Wojciecha Ziemby, która przypada 15 października.

Z tą datą związana jest ważna zmiana - abp Ziemba przechodzi na emeryturę, a jego miejsce jako pasterza archidiecezji obejmie abp Józef Górzyński.

W ławkach kaplicy zamkowej zasiedli kanonicy. Byli i zaproszeni goście oraz wierni. Eucharystię celebrował abp Ziemba wraz z abp Górzyńskim.

- Dwie uroczystości, objęcie zamku biskupiego przez nowego biskupa Józefa i moje urodziny. Dlatego tę Eucharystię odprawiam jako dziękczynną za moich rodziców - podkreślał abp Ziemba.

Wyjaśniał, że od początku istnienia diecezji warmińskiej do I rozbioru Polski biskupi warmińscy mieszkali w Lidzbarku Warmińskim.

- Dzisiaj jesteśmy gośćmi na zamku lidzbarskim. Okazja ku temu jest wyjątkowa. Po raz pierwszy od bp. Ignacego Krasickiego, a najpewniej od bp. Grabowskiego, miasto Lidzbark Warmiński wita nowego arcybiskupa warmińskiego, abp. Józefa Górzyńskiego, który przybywając z Warszawy, przekroczył dzisiaj południową granicę Warmii w Bałdach, w parafii Butryny - mówił metropolita.

Po Mszy św. w zamkowym refektarzu odbył się koncert Olsztyńskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Piotra Sułkowskiego, dyrektora Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego.

- Za chwile, które dziś z wami przeżyłem, że mogliśmy być razem, niech Bóg błogosławi. Dziękuję bardzo - powiedział po koncercie abp Wojciech  Ziemba.