Wyjednała mi łaskę

Krzysztof Kozłowski

|

Posłaniec Warmiński 04/2017

publikacja 26.01.2017 00:00

Spojrzała na Maryję i zaczęła Ją błagać: „Matko Boża, nie pozwól, abym umarła w grzechu. Pozwól mi dobrze się przygotować na ten moment”.

▲	Pani Teresa nie tylko organizuje comiesięczne spotkania,  ale też i wiele wspólnych wyjazdów. Za zaangażowanie została uhonorowana dyplomem. ▲ Pani Teresa nie tylko organizuje comiesięczne spotkania, ale też i wiele wspólnych wyjazdów. Za zaangażowanie została uhonorowana dyplomem.
Zdjęcia Krzysztof Kozłowski /Foto Gość

Kiedy umiera bliska osoba, często pada pytanie: „Czy miała spokojną śmierć?”. Gdy słyszymy, że umarła spokojnie, że zasnęła i odeszła, pewnie nieraz pomyślimy: „Też tak bym chciał...”. – Ale nie chodzi o piękną śmierć, a o to, aby być na nią przygotowanym. Cała nasza wspólnota modli się, aby trwać w stanie łaski uświęcającej, żeby ci, którzy nie przystępują do sakramentów, nawrócili się, dostąpili łaski obecności kapłana, żalu za grzechy i odpuszczenia win w godzinie śmierci. To nasze powołanie – mówi Teresa Badaszewska, zelatorka wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Ostródzie.

Maryja wyjednała mi łaskę życia

– Bardzo bałam się śmierci, i własnej, i czyjejś – mówi pani Teresa. Kiedy była młodą dziewczyną, zmarł jej ojciec. Nie mogła się pogodzić z tym, że śmierć w ogóle istnieje. – Podupadłam na zdrowiu. Już byłam na granicy życia. Leżałam w łóżku. Przede mną na ścianie wisiał obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. I wpatrywałam się w Matkę Bożą, i uświadomiłam sobie, że jeśli umrę, to niepojednana z Bogiem. Chociaż chodziłam do kościoła, nie byłam w stanie łaski uświęcającej. Spojrzałam na Maryję i zaczęłam Ją błagać: „Matko Boża, nie pozwól, abym umarła w grzechu. Pozwól mi dobrze się przygotować na śmierć”. Wyzdrowiałam. Wówczas nawet nie pomyślałam, że po latach trafię do Apostolstwa Dobrej Śmierci, że będę odpowiedzialna za tę wspólnotę – opowiada pani Teresa. Z segmentu wyciąga dwa tomy kroniki wspólnoty i zeszyt, w którym notuje osoby wstępujące do apostolstwa. Na licznych kartkach zapisanych jest 728 osób, z czego ponad 400 z Ostródy. – Maryja wyjednała mi łaskę życia, bym po latach mogła rozpocząć misję, jaką jest prowadzenie ludzi do Niej, by za Jej wstawiennictwem prosili o dobrą śmierć dla siebie i bliskich, by Ona mogła zaprowadzić ich do swojego Syna – dodaje.

Wyraźny znak

Początki ostródzkiej wspólnoty sięgają 1998 roku. Wówczas do parafii przyjechał ówczesny dyrektor apostolstwa ks. Antoni Żebrowski MSF. Na Mszach św. głosił homilie, mówił o wspólnocie, śmierci, miłosierdziu Boga. Po liturgii siadał na końcu kościoła i zapisywał chętnych do apostolstwa. – Uczestniczyłam wówczas w rekolekcjach Odnowy w Duchu Świętym i poproszono mnie, abym przeczytała zaproszenie do wstąpienia do Apostolstwa Dobrej Śmierci. A ja cicha, nieśmiała, wystraszona. Jak więc wyjść i coś powiedzieć do ludzi? Kiedy weszłam do kościoła i usłyszałam, jak ks. Antoni mówi o śmierci, to o wszystkim zapomniałam, o lęku i zaproszeniu. Po Mszy św. od razu zapisałam się do wspólnoty. Oczywiście, zaproszenie odczytałam – wspomina. Rok później pani Teresa pojechała do Górki Klasztornej, do centrali Apostolstwa Dobrej Śmierci, by modlić się o dobrą śmierć dla umierającego wujka. – I tam była wspólnota z jakiejś parafii, piękne nabożeństwa, Droga Krzyżowa nocą ze świecami, a we mnie myśl, że u nas nic się nie dzieje. Podzieliłam się swoją troską z księdzem z Górki, a on do mnie, że powołuje mnie na zelatorkę. Dał mi deklarację, żeby proboszcz podpisał. Wróciłam do Ostródy. Spotkałam się z ks. Romanem Wiśniowieckim. Proboszcz zorganizował spotkanie 30 marca 2000 roku. Przyszło na nie 167 osób. To był wyraźny znak, że Matka Boża chce się mną posłużyć. Odnowa w Duchu Świętym otworzyła mi serce, przygotowała do tej posługi – mówi Teresa.

30 lat w Polsce

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, zwane Apostolstwem Dobrej Śmierci, zostało zatwierdzone przez papieża Piusa X 22 lipca 1908 r. we Francji. Apostolstwo otrzymało liczne przywileje i odpusty, a działalność została rozciągnięta na cały Kościół. Stowarzyszenie zostało oddane pod szczególną opiekę Matce Bożej od Siedmiu Boleści i św. Józefowi – dwojgu wielkim patronom dobrej śmierci. W Polsce Apostolstwo Dobrej Śmierci powstało w 1987 r., a opiekunami tego stowarzyszenia są Misjonarze Świętej Rodziny. W tym roku wspólnota w Polsce obchodzi 30-lecie istnienia. W Ostródzie wspólnota spotyka się raz w miesiącu (ostatnie wtorki miesiąca, parafia Niepokalanego Poczęcia NMP) i w dni odpustów: św. Józefa (19 marca), Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny (31 maja), Matki Bożej Bolesnej (15 września), Michała Archanioła (29 września) i św. Teresy od Dzieciątka Jezus (1 października). Więcej na: www.apostolstwo.pl.