Wszystko zaczyna się od niej

Łukasz Czechyra

|

Posłaniec Warmiński 06/2017

publikacja 09.02.2017 00:00

– To zadanie apostolskie dla każdego z nas, byśmy zapraszali do wspólnej modlitwy w tej intencji jak najwięcej osób z naszych środowisk, rodzin, wspólnot – mówi ks. Bartłomiej Koziej.

▲	Organizatorzy zachęcają do włączenia się  w różne inicjatywy  pro life, szczególnie w Marsz dla Życia i Rodziny. ▲ Organizatorzy zachęcają do włączenia się w różne inicjatywy pro life, szczególnie w Marsz dla Życia i Rodziny.
Łukasz Czechyra /Foto Gość

W kościele św. Wojciecha w Olsztynie rozpoczęły się cykliczne Msze św. w intencji obrony życia. – Ksiądz proboszcz przyjął nas bardzo serdecznie, a św. Wojciech to znakomity orędownik: patron Polski i archidiecezji warmińskiej – mówi Janusz Prucnal.

Istota ludzka zawsze święta

Pierwszej Mszy św. przewodniczył ks. Bartłomiej Koziej, duszpasterz rodzin archidiecezji warmińskiej. W homilii zaznaczył, że modlitwa za tych, których życie znajduje się w niebezpieczeństwie, jest misją całego Kościoła. – Warto wziąć sobie do serca wezwanie z dzisiejszej Ewangelii, które Chrystus kieruje także do nas: „Wracaj do domu, do swoich, i opowiadaj im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą”. To zadanie apostolskie dla każdego z nas, byśmy zapraszali do wspólnej modlitwy jak najwięcej osób z naszych środowisk, rodzin, wspólnot. Święta Matka Teresa mawiała, że wszystko zaczyna się od modlitwy – mówił ks. Koziej. Przytoczył też adhortację apostolską Evangelii gaudium, gdzie Ojciec Święty pisze, że „wśród tych bezbronnych, o których Kościół chce się troszczyć ze szczególną miłością, są również dzieci mające się narodzić. Są one najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj chce się je pozbawić ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i wprowadzając ustawodawstwo uniemożliwiające przeciwstawianie się temu zabijaniu”. – Franciszek przypomina nam, że każda istota ludzka jest zawsze święta i nienaruszalna w jakiejkolwiek sytuacji i w każdej fazie swego rozwoju – podkreślił duszpasterz.

Pamiętajmy każdego dnia

Po Mszy św. odbyło się spotkanie, które poprowadzili Aleksandra i Janusz Prucnalowie. Zachęcali oni do przyłączenia się do różnych inicjatyw organizowanych przez środowiska pro life. – Naszą sztandarową akcją jest, oczywiście, Marsz dla Życia i Rodziny, który w tym roku odbędzie się 11 czerwca. Ale jeszcze wcześniej będzie Narodowy Dzień Życia (24 marca) i Dzień Świętości Życia (25 marca). Zachęcamy wszystkich, byśmy pamiętali w naszych codziennych modlitwach również o intencji obrony życia – mówił Janusz Prucnal. Msze św. w intencji obrony życia będą się odbywać w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w kościele św. Wojciecha w Olsztynie. Najbliższe modlitewne spotkanie: 27 lutego o godz. 18.