Kolejny krok ku kapłaństwu

Łukasz Czechyra

publikacja 05.03.2017 14:42

Uroczystość przyjęcia posługi lektoratu i akolitatu przez alumnów z Hosianum.

Kolejny krok ku kapłaństwu Abp Górzyński wręczył diakonom dekrety kierujące ich do posługi w parafiach w trakcie Wielkiego Postu Łukasz Czechyra /Foto Gość

W Wyższym Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie odbyła się uroczystość przyjęcia posługi lektoratu i akolitatu oraz rozesłanie diakonów do pracy duszpasterskiej w parafiach. Wydarzenia te poprzedziły rekolekcje wielkopostne, które prowadził ks. Paweł Łobaczewski.

Mszy św. przewodniczył abp Józef Górzyński, metropolita warmiński, on też udzielił posługi lektoratu pięciu alumnom III roku i posługi akolitatu siedmiu alumnom IV roku.

Przyjmujący posługę lektoratu od tej pory mogą czytać Słowo Boże w liturgii, a także staje się pomocnikiem biskupa, kapłanów i diakonów w przekazywaniu tegoż Słowa ludziom, zwłaszcza przez przygotowywanie kandydatów do godnego przyjęcia sakramentów.

- Przyjmij księgę Pisma świętego i wiernie przekazuj Słowo Boże, aby coraz mocniej działało w sercach ludzkich - zwrócił się do każdego z nich abp Józef, podając im księgę Pisma Świętego.

Tak jak lektor staje się sługą przy stole Słowa Bożego, tak akolita posługuje przy stole Eucharystii.

- Przyjmij naczynie z chlebem do sprawowania Eucharystii i tak postępuj, abyś mógł godnie służyć Kościołowi przy stole Pańskim - mówił abp Józef. Od tej pory akolici stali się nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej.

Na zakończenie Eucharystii metropolita wręczył diakonom dekrety kierujące ich do posługi w czasie Wielkiego Postu.

  • dn Brudzeński Łukasz - parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostródzie
  • dn Hulecki Dawid Marek - św. Jakuba w Olsztynie
  • dn Kociński Rafał - parafia św. Katarzyny w Kętrzynie
  • dn Młyński Kamil Jan - parafia Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie
  • dn Mórawski Paweł - parafia Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście
  • dn Paga Piotr Krzysztof - parafia św. Krzyża w Srokowie
  • dn Spakowski Mateusz - parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie
  • dn Szumowski Paweł Jakub - parafia św. Jana Ewangelisty i Matki Bożej Częstochowskiej w Bartoszycach