Nowi pracownicy winnicy Pana

Posłaniec Warmiński 22/2017

publikacja 01.06.2017 00:00

W olsztyńskiej konkatedrze św. Jakuba 27 maja metropolita warmiński abp Józef Górzyński udzielił święceń prezbiteratu ośmiu diakonom Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum”. Przedstawiamy sylwetki nowych kapłanów.

ks. Łukasz Brudzeński ur. 25 marca 1991 r. Pochodzi z parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Bezledach.  Inspiruje mnie św. s. Faustyna, bo bardzo mocno zawierzyła Chrystusowi i była posłuszna Kościołowi. Na mojej kapłańskiej drodze prowadzi mnie cytat z Ewangelii św. Jana, gdzie jest napisane, że „Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie”. Myślę, że odnalazłbym się w każdej przestrzeni pracy duszpasterskiej – z dziećmi, młodzieżą, starszymi, niepełnospraw... ks. Łukasz Brudzeński ur. 25 marca 1991 r. Pochodzi z parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Bezledach. Inspiruje mnie św. s. Faustyna, bo bardzo mocno zawierzyła Chrystusowi i była posłuszna Kościołowi. Na mojej kapłańskiej drodze prowadzi mnie cytat z Ewangelii św. Jana, gdzie jest napisane, że „Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie”. Myślę, że odnalazłbym się w każdej przestrzeni pracy duszpasterskiej – z dziećmi, młodzieżą, starszymi, niepełnospraw...
Łukasz Czechyra /foto gość