Zachować to, co cenne

Łukasz Czechyra

publikacja 01.06.2017 20:41

Do Ostródy przyjechali nauczyciele polonijni z blisko 30 krajów świata.

Zachować to, co cenne Do Ostródy przyjechali nauczyciele polonijni z prawie 30 krajów świata Łukasz Czechyra /Foto Gość

5 kontynentów, prawie 30 krajów świata, ponad 100 nauczycieli i jedna wspólna sprawa - Polska w sercu. W Ostródzie trwa 7. Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych pod hasłem „Wschód, Zachód - Łączy nas Polska”.

- Co nas tu sprowadza? Odpowiedź jest prosta - każdy człowiek chce być szczęśliwy, a szczęśliwy jest tam, gdzie czuje się dobrze - mówi Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Dodaje on, że każdy człowiek na emigracji, w momencie gdy trafia do innego kraju, ma dwa wyjścia. - Można szybko zapomnieć o tym, skąd się przyjechało. Można też starać się budować w sobie poczucie szacunku do tego, co było krajem, z którego wyjechaliśmy my, nasi rodzice czy dziadkowie. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wspólnie z innymi instytucjami stara się na różne sposoby pomagać tym, którzy wybrali właśnie tę drugą drogę - podtrzymywania w sobie tego, co cenne - mówi P. Bonisławski.

Nauczyciele podkreślają, że ich nauczanie nie jest skierowane tylko do tych, którzy kiedyś chcą wrócić do kraju. - Chodzi o zachowanie tradycji, kultury, żeby Polska była obecna w życiu, żeby dzieci mogły rozmawiać z rodzinami, dziadkami, tymi, którzy zostali w Polsce - tłumaczy Marlena Sekuła, nauczycielka pracująca w Belfaście.

- Zawsze podkreślam, że Polonia koncentruje się wokół szkoły, to wy jesteście odpowiedzialni za Polonię - mówiła nauczycielom polonijnym minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Przybliżyła również działania resortu w rozwoju szkół - wspomniała m.in. o pakiecie edukacyjnym, gdyż zdarzały się trudności z dostaniem w jakimś kraju polskiej flagi czy godła. Zapowiedziała również zmiany w Karcie Nauczyciela. - Będziecie mogli realizować awans zawodowy bez względu na liczbę godzin. Kiedy za 20 lat zechcecie wrócić do systemu polskiego, nie może się okazać, że jesteście nauczycielami-stażystami, bo macie za mało godzin. Nie, wy pracujcie w dwójnasób i macie prawo być nauczycielami dyplomowanymi - zapewniała minister Zalewska.

Nauczyciele zostaną w Ostródzie do niedzieli - w tym czasie będą nie tylko wymieniać doświadczenia, ale też doskonalić umiejętności, spotykać się z przedstawicielami instytucji i dyskutować o sytuacji edukacji na obczyźnie.