Forum do dyskusji

Krzysztof Kozłowski

publikacja 05.06.2017 22:00

XVIII Dni Interdyscyplinarne pt. „Rodzina - Naród - Bezpieczeństwo”.

Forum do dyskusji Ks. Lucjan Świto zaprasza na wydział teologii,by wziąć udział w naukowym wydarzeniu Krzysztof Kozłowski /Foto Gość

Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie zapraszają na XVIII Dni Interdyscyplinarne pt. „Rodzina - Naród - Bezpieczeństwo”.

12-13 czerwca odbędzie się międzynarodowe sympozjum „Rodzina - Naród - Bezpieczeństwo w źródłach historycznych, prawnych i teologicznych” oraz ogólnopolskie seminarium naukowe pt. „Rodzina - Naród - Bezpieczeństwo - wyzwania i możliwości praktyczne”

- Rodzina jest jedną z najstarszych instytucji stanowiących naturalną grupę społeczną, czyli naród. Jest instytucją ogólnoludzką, spotykaną we wszystkich epokach i kulturach. Jest to wspólnota jedyna w swoim rodzaju, oparta na małżeństwie kobiety i mężczyzny, nie dająca się zastąpić żadnymi innymi związkami interpersonalnymi. W niej człowiek przychodzi na świat. Ona jest najważniejszą przestrzenią rozwoju człowieczeństwa. Członkowie rodziny stanowią fundament socjalizacji osoby ludzkiej. Zdrowa rodzina jest fundamentem bezpiecznego społeczeństwa -  mówi ks. prof. Lucjan Świto.

Przekonuje, że wobec wielu dylematów pojawiających się na styku teorii i praktyki, które dotyczą obrony i promocji wartości rodzinnych, umacniania tożsamości narodowej, wychowania patriotycznego i tworzenia bezpiecznego społeczeństwa istnieje potrzeba głębszej refleksji i dyskusji interdyscyplinarnej.

- XVIII Dni Interdyscyplinarne są zaplanowane jako forum do dyskusji na temat rodziny, narodu i bezpieczeństwa - dodaje.

W pierwszym dniu, w ramach międzynarodowego sympozjum, prelegenci zaprezentują stan badań w odniesieniu do dyskutowanych kwestii. W ten sposób uczestnicy zostaną wprowadzeni do czynnego udziału w seminarium naukowym przeznaczonym na dyskusję interdyscyplinarną, mającą na celu wypracowanie nowych kierunków i perspektyw badawczych i prakseologicznych.

Drugi dzień to forum dla badaczy młodych i doświadczonych, aktualnie zajmujących się kwestiami rodziny, narodu i bezpieczeństwa oraz pragnących podzielić się wnioskami z własnych badań, przede wszystkim dotyczących dylematów związanych z korelacją teorii i praktyki.