Chrystusowe jarzmo

Krzysztof Kozłowski

publikacja 15.08.2017 21:01

Nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio podczas uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny nałożył metropolicie warmińskiemu paliusz, symbol jedności ze Stolicą Apostolską.

Chrystusowe jarzmo Licznie zgromadzeni kapłani oraz setki wiernych modlili się pod przewodnictwem metropolity warmińskiego Krzysztof Kozłowski /Foto Gość

W archikatedrze we Fromborku odbył się odpust Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Była to okazja do nałożenia paliusza abp. Józefowi Górzyńskiemu, jak również świętowania 25-lecia archidiecezji warmińskiej. Licznie zgromadzeni kapłani oraz setki wiernych modlili się pod przewodnictwem metropolity warmińskiego.

29 czerwca br. abp Józef Górzyński otrzymał z rąk papieża Franciszka paliusz  - znak władzy metropolitalnej. Zgodnie ze zwyczajem, paliusz ten nakładany jest w diecezji w obecności przedstawiciela Stolicy Apostolskiej, którym w Polsce jest nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio.

Uroczystości rozpoczęły się od procesji kanoników katedralnych wraz z biskupami do fromborskiej archikatedry. Na początku liturgii odbył się obrzęd nałożenia paliusza.

- W imieniu biskupa rzymskiego, papieża Franciszka i Świętego Kościoła Rzymskiego, w uznaniu godności powierzonej tobie archidiecezji warmińskiej, nakładam ci paliusz, wzięty z ołtarza przy konfesji św. Piotra jako znak władzy metropolitalnej. Paliusz ten, który możesz nosić w granicach twojej prowincji kościelnej, niech będzie dla ciebie symbolem jedności i znakiem komunii ze Stolicą Apostolską, niech będzie więzią miłości i wezwaniem do ewangelicznego męstwa - mówił nuncjusz abp Salvatore Pennacchio.

Homilię wygłosił prepozyt warmińskiej kapituły katedralnej ks. prałat kanonik dr Andrzej Lesiński.

- Wyznając wiarę we Wniebowzięcie Maryi, stwierdzamy, że po Jej śmierci Chrystus dał Jej - jako pierwszej z ludzi - udział w tym, co zapowiada i obiecuje Jego zmartwychwstanie. Jego niepokalana Matka jest już z Nim w niebie, razem z ciałem i duszą. Stało się tak dlatego, że w ciągu swego życia Maryja była w pełni i całkowicie zjednoczona z Chrystusem i oddana Bogu. Ona najpełniej i najwierniej, w sposób doskonały, przyjęła i wypełniła Jego wolę, nie tylko w momentach chwały i radości, ale nade wszystko w chwilach trudnych. Jej oddanie i zaufanie Jezusowi osiągnęło swój szczyt w godzinie Golgoty, a potem pełnego wiary oczekiwania na zmartwychwstanie Zbawiciela - mówił ks. Lesiński.

Podkreślał, że Maryja mówi do każdego z nas: „Rób to, co ja! Otwórz się na Jezusa. Zrób dla Niego miejsce w swoim życiu”. - Zrób Jezusowi miejsce w swoim planie dnia, w swoim sercu, w swojej woli i w swoim działaniu. Wpuść Go do siebie, aby znalazł u Ciebie miejsce, aby dzięki Tobie Bóg znalazł schronienie i miejsce w tym świecie, który wydaje się być tak przepełniony, że dla Boga nie ma już w nim miejsca. Przygotuj Bogu mieszkanie na tym ziemskim świecie, aby On stał się Twoim mieszkaniem na wieki - mówił prepozyt.

Odnosząc się do nałożenia metropolicie paliusza, stwierdził, że to bardzo stary znak sięgający pierwszych wieków chrześcijaństwa, uważany za obraz Chrystusowego jarzma, który biskup Rzymu i każdy arcybiskup metropolita bierze na ramiona. - Boże jarzmo jest wolą Boga, którą przyjmuje arcybiskup. A wola ta nie stanowi jakiegoś wewnętrznego ciężaru, który przygniata i odbiera wolność. Poznanie tego, co Bóg pragnie, poznanie drogi życia było radością Izraela, jego wielkim przywilejem. Jest ono również radością naszego arcybiskupa - podkreślał.

Wyjaśniał, że owcza wełna, z której wykonany jest paliusz, symbolizuje zagubioną owieczkę, również tę chorą i słabą, którą „pasterz bierze na swe ramiona i prowadzi do wód życia”. - Paliusz oznacza więc przede wszystkim, że my wszyscy jesteśmy prowadzeni przez Chrystusa, a równocześnie stanowi zachętę, do wzajemnego wspierania się na tej drodze - mówił ks. Lesiński.

Na zakończenie uroczystości abp Józef Górzyński dziękował zgromadzonym wiernym oraz przybyłym biskupom i kapłanom za wspólną modlitwę. - Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie dzisiejszego wydarzenia, które osobiście głęboko przeżywam, ale mam odczucie, że jest to wydarzenie, które wszyscy rozumiemy jako wydarzenie ogarniające i dotykające całą naszą metropolię. Proszę, abyście swoją radość, którą przez Matkę Bożą wyrażamy w odniesieniu od Boga, wyrazili gorącą modlitwą o łaski dla naszej archidiecezji, pasterzy, dla kapłanów, za seminarzystów i o nowe powołania. Niech Bóg nam błogosławi, a Matka Boża będzie naszym umocnieniem - mówił abp Górzyński.

Po uroczystościach odbył się festyn parafialny.