To dla nas pomoc

Krzysztof Kozłowski

publikacja 18.08.2017 20:50

Na "Klub" w 2017 r. przeznaczona została kwota 30 mln zł.

To dla nas pomoc Olsztyńskie szablistki w tym roku zdobyły drużynowy tytuł mistrza Polski Krzysztof Kozłowski /Foto Gość

Ministerstwo Sportu i Turystyki zakończyło drugi tegoroczny nabór do Programu „Klub”.  W pierwszym naborze resort pozytywnie rozstrzygnął wnioski 80 klubów z województwa warmińsko-mazurskiego, przyznając im łączną kwotę dofinansowania w wysokości 880 tys. zł.

- Salos w Ostródzie założył ks. Stanisław Stachal. Dziś trenują tu młodzi siatkarze. Ale Salos to nie tylko sport, to również wychowanie i nauka. Staramy się znaleźć złoty środek i pogodzić trzy żywioły, żeby młodzież, która u nas trenuje, była dobrze wychowana, grzeczna i sympatyczna - uśmiecha się prezes klubu Marek Dudka.

Z dofinansowania już drugi rok korzystają również szabliści z UKS Hajduczek Olsztyn. W tym roku szablistki zdobyły tytuł drużynowego mistrza Polski. - W zeszłym roku kupiliśmy 9 masek szermierczych. W tym roku ze zdobytych pieniędzy kupimy 6 kompletów stroju szermierczego. To dla nas jest ogromna pomoc - podkreśla trener Adam Sobczyk.

- Resort rozpoczął realizację programu w roku 2016 w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Na „Klub” w 2017 r. przeznaczona została kwota 30 mln zł. Często kluby sportowe stanowią lokalne centra aktywności społecznej oraz są miejscem poprawy stanu kondycji fizycznej młodzieży. Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego, czyli wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizacja obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego - wyjaśnia wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki.