Niech będzie więzią miłości...

Krzysztof Kozłowski

|

Posłaniec Warmiński 34/2017

publikacja 24.08.2017 00:00

– Paliusz oznacza przede wszystkim, że wszyscy jesteśmy prowadzeni przez Chrystusa, a równocześnie stanowi on zachętę do wzajemnego wspierania się na tej drodze – mówił ks. Andrzej Lesiński.

Co roku na odpust do Fromborka przychodzi pielgrzymka piesza z Braniewa. – W tym roku jest nas dużo więcej niż w zeszłym. Sam przyszedłem do Matki Bożej Fromborskiej z dziękczynieniem za miniony rok, za to, że Bóg wyciągnął mnie z kolejnego upadku. Mam za co dziękować – mówi Tomek. Co roku na odpust do Fromborka przychodzi pielgrzymka piesza z Braniewa. – W tym roku jest nas dużo więcej niż w zeszłym. Sam przyszedłem do Matki Bożej Fromborskiej z dziękczynieniem za miniony rok, za to, że Bóg wyciągnął mnie z kolejnego upadku. Mam za co dziękować – mówi Tomek.
Krzysztof Kozłowski

W archikatedrze we Fromborku odbył się odpust Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W tym roku uroczystości były wyjątkowe, bo połączone z nałożeniem paliusza abp. Józefowi Górzyńskiemu przez nuncjusza apostolskiego abp. Salvatore Pennacchia oraz z jubileuszem 25-lecia archidiecezji warmińskiej.

– Po raz pierwszy w Polsce i w tej katedrze przedstawiciel Ojca Świętego nałożył paliusz na ramiona metropolity. Dlatego jest to wydarzenie historyczne – mówi ks. Jacek Wojtkowski, proboszcz fromborskiej archikatedry. – Papież Franciszek zmienił zasadny nakładania paliusza, oznaki władzy metropolitalnej i łączności ze Stolicą Apostolską. Do tej pory robiono to w Watykanie. Od niedawna ma się to odbywać w miejscu, gdzie służbę sprawuje arcybiskup.

Proboszcz przypomina, że diecezja warmińska została ustanowiona w 1243 r. jako jedna z czterech diecezji pruskich. – Biskupstwo i kapituła katedralna wybrali jako miejsce ustanowienia i usytuowania katedry, czyli najważniejszego kościoła biskupa diecezji, najpierw Braniewo, a później – ze względów strategicznych – Frombork – opowiada.

Do 1945 r. Frombork pełnił funkcję administracyjną i tu mieściła się kuria biskupia. Po wojnie, kiedy Olsztyn został ustanowiony stolicą województwa, przeniesiono do niego wszystkie agendy diecezjalne. – Frombork jednak cały czas pozostaje najważniejszym miejscem diecezji. Tu właściwie bije źródło wiary chrześcijańskiej metropolii – mówi ks. Wojtkowski.

Dlatego uroczystość odpustowa nie jest wydarzeniem na skalę jedynie parafii, ale całej metropolii.

Z wełny baranków

29 czerwca abp Józef Górzyński otrzymał z rąk papieża Franciszka paliusz. – Zanim do tego doszło, paliusz leżał na grobie św. Piotra. Jest przekazywany na znak jedności, bo takie jest zadanie metropolity, przedstawiciela papieża w terenie – mówi abp Józef Górzyński.

Zgodnie z wprowadzonym przez Ojca Świętego zwyczajem, paliusz nakładany jest w kościele katedralnym diecezji w obecności przedstawiciela Stolicy Apostolskiej. – To daje możliwość uczestniczenia w tym wydarzeniu także ludowi Bożemu. Wiadomo, że Kościół lokalny to właśnie wierni, a nie administracja kościelna – dodaje metropolita.

Paliusz w Kościele pojawił się w IV w. jako element ubioru papieża i arcybiskupów. – Jego pochodzenie nie jest dobrze znane. Najprawdopodobniej nawiązuje on do togi rzymskich urzędników i dygnitarzy cesarskich. Oznacza szczególną odpowiedzialność w Kościele – wyjaśnia ks. Wojtkowski.

Ostatecznie przyjął on kształt naszyjnika z dwoma końcami opadającymi z przodu, na piersi i z tyłu, na plecy. Wykonuje się go z białej i czarnej wełny baranków, poświęconych przez papieża we wspomnienie św. Agnieszki. – Paliusz przez papieża noszony jest w czasie uroczystych liturgii, wszędzie, gdzie je sprawuje. Arcybiskup metropolita nakłada go na terenie swojej metropolii – dodaje proboszcz.

Wezwanie do męstwa

Uroczystości rozpoczęły się od procesji kanoników warmińskiej kapituły katedralnej wraz z biskupami do fromborskiej archikatedry. Na początku liturgii odbył się obrzęd nałożenia paliusza. – Na chwałę Boga Wszechmogącego, na cześć Najświętszej Maryi Panny oraz świętych apostołów Piotra i Pawła, w imieniu biskupa rzymskiego, papieża Franciszka i Świętego Kościoła Rzymskiego, w uznaniu godności powierzonej tobie archidiecezji warmińskiej, nakładam ci paliusz, wzięty z ołtarza przy konfesji św. Piotra jako znak władzy metropolity. Paliusz ten, który możesz nosić w granicach twojej prowincji kościelnej, niech będzie dla ciebie symbolem jedności i znakiem komunii ze Stolicą Apostolską, niech będzie więzią miłości i wezwaniem do ewangelicznego męstwa, abyś w dniu przejścia i objawienia się Wielkiego Boga i Księcia pasterzy, Jezusa Chrystusa, wraz z owczarnią tobie powierzoną, został przyobleczony szatą nieśmiertelności i chwały – mówił nuncjusz abp Salvatore Pennacchio.

Po tej modlitwie nuncjusz nałożył abp. Józefowi Górzyńskiemu paliusz.

On nas bierze na ramiona

Homilię wygłosił prepozyt warmińskiej kapituły katedralnej ks. prałat kanonik dr Andrzej Lesiński. Nawiązywał w niej do obrzędu nałożenia paliusza. – We Wniebowzięcie Matki Bożej, w ten dzień zwany w polskiej tradycji ludowej uroczystością Matki Bożej Zielnej, w jubileuszowym roku objawień gietrzwałdzkich, na ramiona metropolity warmińskiego nuncjusz apostolski nakłada dziś w imieniu papieża Franciszka symbol władzy arcybiskupa metropolity w Kościele katolickim. Paliusz to bardzo stary znak sięgający pierwszych wieków chrześcijaństwa, uważany za obraz Chrystusowego jarzma, który papież – biskup Rzymu – i każdy arcybiskup bierze na swe ramiona. Boże jarzmo jest wolą Boga, którą przyjmuje arcybiskup. A wola ta nie stanowi jakiegoś wewnętrznego ciężaru, który przygniata i odbiera wolność. Poznanie tego, co Bóg pragnie, poznanie drogi życia, było radością Izraela, jego wielkim przywilejem. Jest ono również radością naszego arcybiskupa. Owcza wełna, z której wykonany jest paliusz, symbolizuje zagubioną owieczkę, również tę chorą i słabą, którą pasterz bierze na ramiona i prowadzi do wód życia. Przypowieść o zagubionej owcy, której pasterz szuka na pustyni, była dla ojców Kościoła obrazem tajemnicy Chrystusa i Kościoła. My wszyscy, cała ludzkość, jesteśmy tą zagubioną owcą, która nie odnajduje już drogi na pustyni. Nie godzi się z tym Boży Syn. On nie może porzucić ludzkości znajdującej się w tak mizernej sytuacji. Bierze ją na ramiona, bierze nasze człowieczeństwo, bierze nas samych. On jest tym Dobrym Pasterzem, który oddaje swoje życie za owce. Paliusz oznacza więc przede wszystkim, że my wszyscy jesteśmy prowadzeni przez Chrystusa, a równocześnie stanowi zachętę do wzajemnego wspierania się na tej drodze – mówił prepozyt.

Niech Maryja będzie ci siłą

Doroczna uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, patronki kościoła katedralnego, zgromadziła setki wiernych i dziesiątki kapłanów. – Jako społeczność warmińskiego Kościoła przeżywamy piękną, historyczną okoliczność, nie tylko z historii osobistej metropolity, ale również z historii Kościoła warmińskiego. W imieniu całego Kościoła warmińskiego pragnę złożyć ci najszczersze gratulacje, a jednocześnie życzenia, oby dobry Bóg dał ci siły i moc do kontynuowania tych pięknych dzieł, rozpoczętych przez twoich poprzedników. Aby wszystkie plany zostały zrealizowane i byś mógł nimi się cieszyć. Niech Maryja, czczona w tylu sanktuariach archidiecezji warmińskiej, a szczególnie Maryja Gietrzwałdzka, będzie ci siłą i pomocą w trudach pasterzowania w naszym Kościele – życzył wikariusz generalny ks. inf. kan. dr Jan Jerzy Górny.