Jest ważniejsza zasada

Krzysztof Kozłowski

publikacja 16.11.2017 09:50

Dla dzieci bardzo ważne jest tworzenie swojego wizerunku w sieci.

Jest ważniejsza zasada - Internet jest odbiciem świata realnego. Jeżeli chcemy zapobiegać niewłaściwemu zachowaniu lub innym zagrożeniom, musimy na dzieci oddziaływać w świecie realnym - mówił Piotr Deputowski Krzysztof Kozłowski /Foto Gość

W szkole katolickiej w Olsztynie odbyło się spotkanie z Piotrem Deputowskim, który przybliżał rodzicom zagadnienia związane z korzystaniem przez dzieci z internetu, mówił o cyberprzemocy i ryzykownych zachowaniach dzieci w wirtualnym świecie.

- Rodzice często mają zaufanie do swoich dzieci, i bardzo słusznie. Ale ważniejsza jest zasada: kochasz - zawsze sprawdź. Zagrożenie cyberprzemocą istnieje bez przerwy. Dla dzieci bardzo ważne jest tworzenie swojego wizerunku w sieci i one bardzo cierpią, kiedy ich wizerunek jest naruszany. Zawsze, kiedy prowadzę zajęcia dla dzieci, w takich sytuacjach mówię im, że mają obok siebie najlepszych fachowców i profesjonalistów, jeśli chodzi o pomoc. Są to rodzice. I dlatego są i takie spotkania, aby rodzice otrzymali niezbędną bazę wiedzy - mówił P. Deputowski.

O skali zagrożeń w sieci mogą świadczyć badania. Na pytanie: „Czy zdarzyło ci się, że ktoś użył internetu do...” młodzi odpowiedzieli: poniżania i ośmieszania ciebie - 19,4 proc.; straszenia ciebie - 13,6 proc.; szantażowania ciebie - 11,1 proc.; wyzywania ciebie - 32,2 proc.; podszywania się  pod Ciebie - 12,6 proc.; rozpowszechniania kompromitujących materiałów na twój temat - 12,4 proc.

Prelegent, jako były funkcjonariusz Policji, przytaczał przykłady cyberprzemocy, działalności pedofili w sieci, wskazywał na strony internetowe, które są zagrożeniem dla dzieci. Wyjaśniał również, gdzie należy szukać pomocy.