Nauczyciel, pasterz, ojciec

Łukasz Czechyra

publikacja 18.11.2017 15:54

Święto patronalne abp. seniora Edmunda Piszcza.

Nauczyciel, pasterz, ojciec Abp Edmund Piszcz urodził się 17 listopada 1929 roku Łukasz Czechyra /Foto Gość

W konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie odbyła się uroczysta Msza św., w czasie której zebrani dziękowali Bogu za posługę abp. Edmunda Piszcza. W imieniu duchowieństwa życzenia złożył ks. prał. Stanisław Zinkiewicz. Przypomniał on, że za czasów posługi biskupiej jubilata miały miejsce niezwykle istotne wydarzenia dla Kościoła warmińskiego: wizyta Jana Pawła II w Olsztynie, ukończenie budowy WSD MW Hosianum, nowy podział administracyjny Kościoła w Polsce. - Wszystkie te lata pełnił i nadal pełni posługę z codziennym świadectwem wierności biskupiemu zawołaniu „Veritas in caritate”, ucząc nas wszystkich życia i posługiwania wobec wiernych w prawdzie i miłości. My, kapłani, w osobie księdza arcybiskupa zawsze spotykaliśmy doświadczonego ojca, niezawodnego nauczyciela i pasterza - mówił ks. Zinkiewicz.

Homilię wygłosił abp Piszcz, który na podstawie Ewangelii przypomniał, że mamy nigdy nie ustawać w modlitwie. - Modlitwę najczęściej określamy jako rozmowę z Bogiem. Czasem usprawiedliwiamy sami siebie, że nie mamy na modlitwę czasu. Tymczasem do modlitwy nie trzeba czasu, a miłości. Chodzi o to, żeby motywem rozmowy była przede wszystkim miłość. Bo kto kocha, ten rozmawia. A gdy przestajemy rozmawiać, to i miłość zanika - mówił jubilat. W swoim słowie zaznaczył, że modlitwę powinny cechować ufność, pokora i wierność, a najkrótszą formą modlitwy jest znak krzyża. - Jezus zachęca nas, byśmy wszystkie nasze codzienne sprawy ofiarowali Bogu. Jeśli rzeczywiście cały nasz dzień, nasze działania zawierzymy Bogu, to wszystko, co będziemy czynić, w jakiejś mierze będzie modlitwą - mówił abp Piszcz.

Po zakończeniu Eucharystii zebrani udali się do kurii metropolitalnej, gdzie jubilat przyjmował życzenia.

Abp Edmund Piszcz urodził się 17 listopada 1929 roku w Bydgoszczy. Wyświęcony na kapłana 10 maja 1956 roku. Prekonizowany na biskupa tytularnego Aurusulum i mianowany biskupem pomocniczym diecezji chełmińskiej 3 kwietnia 1982 roku. Konsekrowany na biskupa 20 maja 1982 roku. Mianowany Administratorem Apostolskim sede plena Diecezji Warmińskiej 11 listopada 1985 roku. Objął kanonicznie rządy diecezją warmińską 30 listopada 1985 roku we Fromborku. Od 22 października 1988 roku biskup warmiński. Od 25 marca 1992 roku do 30 maja 2006 roku arcybiskup metropolita warmiński.

Jako zawołanie biskupie obrał słowa: "Diligimus opere et veritate" (Miłujmy czynem i prawdą).