Nauczyciel, pasterz, ojciec

Łukasz Czechyra

|

Posłaniec Warmiński 47/2017

publikacja 23.11.2017 00:00

– Zawsze uczy nas życia i posługiwania w prawdzie i miłości – mówił o jubilacie ks. Zinkiewicz.

▲	Arcybiskup senior jako zawołanie biskupie obrał słowa: „Diligimus opere et veritate” („Miłujmy czynem i prawdą”). ▲ Arcybiskup senior jako zawołanie biskupie obrał słowa: „Diligimus opere et veritate” („Miłujmy czynem i prawdą”).
Łukasz Czechyra /Foto Gość

W konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie odbyła się uroczysta Msza św., w czasie której zebrani dziękowali Bogu za posługę abp. Edmunda Piszcza, arcybiskupa seniora archidiecezji warmińskiej. W imieniu duchowieństwa życzenia złożył mu ks. prał. Stanisław Zinkiewicz. Przypomniał, że za czasów posługi biskupiej jubilata miały miejsce wydarzenia bardzo ważne dla Kościoła warmińskiego, jak wizyta Jana Pawła II w Olsztynie, ukończenie budowy WSD MW „Hosianum” czy nowy podział administracyjny Kościoła w Polsce.

– Wszystkie te lata pełnił i nadal pełni posługę z codziennym świadectwem wierności biskupiemu zawołaniu, ucząc nas wszystkich życia i posługiwania wobec wiernych w prawdzie i miłości. My, kapłani, w osobie księdza arcybiskupa zawsze spotykaliśmy doświadczonego ojca, niezawodnego nauczyciela i pasterza – mówił ks. Zinkiewicz. Homilię wygłosił abp Piszcz, nawiązując do Ewangelii, przypomniał, że mamy nigdy nie ustawać w modlitwie. – Modlitwę najczęściej określamy jako rozmowę z Bogiem. Czasem usprawiedliwiamy sami siebie, że nie mamy na modlitwę czasu. Tymczasem do modlitwy nie trzeba czasu, a miłości. Chodzi o to, żeby motywem rozmowy była przede wszystkim miłość. Bo kto kocha, ten rozmawia. A gdy przestajemy rozmawiać, to i miłość zanika – mówił jubilat. W swoim słowie zaznaczył, że modlitwę powinny cechować ufność, pokora i wierność, a najkrótszą formą modlitwy jest znak krzyża. – Jezus zachęca nas, byśmy wszystkie nasze codzienne sprawy ofiarowali Bogu. Jeśli rzeczywiście cały nasz dzień, nasze działania zawierzymy Bogu, to wszystko, co będziemy czynić, w jakiejś mierze będzie modlitwą – mówił abp Piszcz. Po zakończeniu Eucharystii zebrani udali się do kurii metropolitalnej, gdzie jubilat przyjmował życzenia. Abp Edmund Piszcz urodził się 17 listopada 1929 r. w Bydgoszczy. Święcenia kapłańskie przyjął 10 maja 1956 r., a święcenia biskupie 20 maja 1982 roku. Od 25 marca 1992 r. do 30 maja 2006 r. sprawował funkcję arcybiskupa metropolity warmińskiego.