Przedsmak nieba

Łukasz Czechyra

publikacja 22.11.2017 20:27

O liturgii eucharystycznej opowiadał w Civitas Christiana w Olsztynie ks. Bartłomiej Matczak.

Przedsmak nieba - Fundamentem do zrozumienia liturgii jest uświadomienie sobie, że to dzieło całego ludu Bożego, nie tylko kapłana - mówił ks. Matczak Łukasz Czechyra /Foto Gość

- Od dwóch lat organizujemy spotkania, podczas których poruszamy tematy związane z liturgią. Jest wielka potrzeba przybliżać wierzącym te zagadnienia. Liturgia jest obecna w naszym życiu każdego dnia, jest najistotniejszą częścią życia Kościoła, a podczas katechez czy spotkań rzadko się tłumaczy jej tajniki. W naszych spotkaniach liturgicznych brał udział abp Józef Górzyński, który wygłosił prelekcje nt. symboli w liturgii, obecnie ks. dr Matczak analizuje liturgię Mszy św. - opowiada Mateusz Rutynowski z Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana".

Fundamentem do zrozumienia liturgii jest uświadomienie sobie, że to dzieło całego ludu Bożego, nie tylko kapłana. To zaproszenie dla nas wszystkich do wejścia w rzeczywistość nieba. Liturgia to przedsmak tego, co będziemy przeżywać w niebie - zaznaczył ks. Matczak.

Podczas spotkania omawiał poszczególne części liturgii, wyjaśniając wiele wątpliwości słuchaczy. - Aklamacja Sanctus powinna być zawsze śpiewana, to wyraz naszej radości z przebywania blisko Boga. Coś niedobrego dzieje się w świątyniach, że przestajemy śpiewać. Śpiew to radość. Podobnie po przyjęciu Komunii św. nie powinniśmy klękać i zamykać się w sobie, ale włączyć się we wspólny śpiew - to jest bowiem moment na doświadczenie jedności. Czas na medytację będzie później - mówił ks. Matczak.

Więcej w numerze 48. "Posłańca Warmińskiego - Gościa Niedzielnego" na 3 grudnia.