Jezus przed biskupem

ks. Piotr Sroga

|

Posłaniec Warmiński 49/2017

publikacja 07.12.2017 00:00

– Ważna jest relacja z ordynariuszem, proboszczem i wikarym, ale najważniejsza jest z Nim – mówił ks. Tadeusz Polak.

Konferencje wygłosił proboszcz parafii św. Franciszka z Asyżu w Prażmowie. Konferencje wygłosił proboszcz parafii św. Franciszka z Asyżu w Prażmowie.
ks. Piotr Sroga /Foto Gość

Księża nawołują wiernych do modlitwy, chwil refleksji i życia sakramentalnego. Ale czy sami to czynią? Cztery razy w roku każdy kapłan warmiński zobowiązany jest do uczestniczenia w spotkaniach formacyjnych. W ostatnim czasie w gmachu WSD „Hosianum” odbył się kapłański dzień skupienia, który ma za zadanie przygotować duszpasterzy do dobrego przeżycia Adwentu. Były wspólne modlitwy, rachunek sumienia i spowiedź oraz konferencje wygłoszone przez ks. Tadeusza Polaka – proboszcza parafii św. Franciszka z Asyżu w Prażmowie, znanego niegdyś z prowadzenia programu „Ziarno”.

Najważniejszy Jezus

– Cieszę się, że takie chwile możemy przeżywać we wspólnocie kapłanów. Możemy zwrócić uwagę na fundamentalne sprawy i przypomnienie każdemu z nas, że jesteśmy narzędziami Ducha Świętego. Jeśli mamy Mu się poddać, a nie chodzić własnymi ścieżkami, to musimy Go słuchać. Są to również momenty nabrania sił duchowych – mówi ks. Józef Fiszer, wikariusz z parafii św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej z Bartoszyc. Każdy ksiądz miał do wyboru jeden z dwóch terminów ćwiczeń duchownych. W dniu skupienia wzięło udział ok. 400 księży. Nabożeństwo pokutne poprowadził ks. kan. Krzysztof Bielawny. Każdy miał okazję skorzystać z konfesjonału, tym razem z drugiej strony kratki. – Do każdego z nas Chrystus powiedział „Jesteś w sercu moim. Przyjmuję cię tu, abyś był moim kapłanem”. I pokazuje nam nasze „tu”, a może to być parafia lub funkcje przez nas sprawowane. Można czasem z tego „tu” uciekać albo we wspomnienia, albo w marzenia i jest to niebezpieczeństwo, bo Bóg działa tu i teraz – mówił do warmińskich księży ks. Tadeusz Polak. Warszawski kapłan zwrócił uwagę, że trzeba sobie uświadomić, iż pierwszym, który potrzebuje księży, jest Bóg, a dopiero potem diecezja czy parafia. Jest to forma upodmiotowienia, która pomaga przeżywać kapłaństwo jako relację z Jezusem. – Ważna jest relacja z biskupem, proboszczem i wikarym, ale najważniejsza jest z Nim – mówił ks. Tadeusz. Ta relacja musi być zbudowana na prawdzie. I tu jest miejsce na kapłański rachunek sumienia i spowiedź. Świętość księży zależy nie od tego, gdzie są, na jakim stanowisku, ale od tego, jacy są. – Ojciec Kolbe został świętym w obozie koncentracyjnym – mówił ks. Tadeusz.

Uparty kontra cierpliwy

Podczas kapłańskiego dnia skupienia księża mieli okazję do rozmowy podczas posiłku, ale również do poczucia modlitewnej jedności podczas wspólnego odmawiania liturgii godzin. Na zakończenie wysłuchali drugiej konferencji na temat Ducha Świętego. Rozpoczynający się nowy rok duszpasterski jest połączony z refleksją nad sakramentem bierzmowania i w tej perspektywie z Trzecią Osobą Trójcy Świętej. – Zachęcam do postawienia sobie pytania: „Kim dla mnie jest Duch Święty?”. To, że głosimy nauki o Nim, jest wtórne do tego, co sami doświadczamy. Kiedyś czytałem tekst opisujący zachowanie upartego osła. Jeśli uprze się, że nie będzie pił wody, nie ma na niego silnych. Przymusem nic się nie zrobi. Dobrzy pasterze wiedzą, że trzeba wtedy przyprowadzić innego spragnionego osła i stawia się przed nim świeży kubeł wody. Ten drugi uparciuch patrzy na to. Grzeczny osioł zaczyna pić i po pewnym czasie ten drugi zaczyna robić to samo, przełamując opór. Myślę, że tak samo jest w naszej posłudze. Często martwimy się tymi, którzy nie chcą pić ze źródła Bożego, ale czy sami to robimy? Jeśli będę smakował i żył sprawami duchowymi, może ci uparci również zaczną zmieniać swoje życie – mówił ks. Tadeusz Polak. Kapłani mają być tymi, którzy dają prowadzić się Duchowi Świętemu, ale jednocześnie doprowadzać do Niego innych, bo przez Niego Bóg daje życie duchowe. – Kościół liczy na nas. Chodzi o to, abyśmy potrafili prawdy Boże, dobrze zrozumiałe i poświadczone, przekazywać wiernym. Prawdziwe życie Kościoła jest dziełem Ducha Świętego w nas – mówił na zakończenie abp Józef Górzyński. Metropolita warmiński zachęcił również księży do podjęcia inicjatyw związanych z nowym rokiem duszpasterskim, a tematem wiodącym jest w tym czasie sakrament bierzmowania. – Naszym zadaniem jest bezpośrednie przełożenie ludowi Bożemu tego, co jest dziełem wspólnym naszego Kościoła, a zostało zawarte w materiałach, które księża posiadają.