Nasze miasto tego potrzebuje

Łukasz Czechyra

|

Posłaniec Warmiński 10/2018

publikacja 08.03.2018 00:00

W Lidzbarku Warmińskim powstaje Katolickie Liceum Ogólnokształcące.

▲	– Motorem  napędowym  naszego działania  jest ks. Piotr Duksa  – mówi  Aleksandra  Górecka-Ostrowska. ▲ – Motorem napędowym naszego działania jest ks. Piotr Duksa – mówi Aleksandra Górecka-Ostrowska.
Radosław Niemczynowicz

Rekrutacja do nowej placówki rozpocznie się 16 kwietnia. W roku szkolnym 2018/2019 mają powstać 3 oddziały klas pierwszych: matematyczno-fizyczna, ogólna oraz biologiczno-chemiczna.

Nowoczesne rozwiązania

Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Lidzbarku Warmińskim jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Lidzbarka Warmińskiego, a nauka w szkole jest bezpłatna. – Nasze miasto potrzebuje uzupełnienia oferty kształcenia ponadgimnazjalnego. Sporo uczniów kończących gimnazja wyjeżdżało z Lidzbarka, by szukać wysokiego poziomu nauczania w szkołach innych miast – mówi Aleksandra Górecka-Ostrowska, prezes stowarzyszenia.

– Szkoły katolickie zawsze prezentują wysoką jakość, kładzie się w nich olbrzymi nacisk nie tylko na odpowiedni poziom kształcenia, ale i na przekazywanie wartości opartych na chrześcijaństwie. Prezes obiecuje, że poziom nauczania zapewni odpowiednio dobrana kadra – wy- kwalifikowana, pełna pasji, z nieszablonowym podejściem do ucznia i procesu nauczania. – Będziemy stawiać na no- woczesne rozwiązania. Technologia wchodzi do każdej dziedziny naszego życia, tego nie unikniemy, a możemy z niej korzystać – ucznio- wie chętniej przyswajają wiedzę i biorą aktywny udział w życiu szkoły, jeśli oferta jest dostosowana do ich zainteresowań i umiejętności. Szkoła niepubliczna ma możliwości dynamicznego rozwoju i dostosowywania się do uczniów – zapewnia A. Górecka-Ostrowska.

Uniwersalne wartości

Członkowie stowarzyszenia podkreślają, że motorem napędowym ich działań jest ks. Piotr Duksa, proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli. – Ksiądz Piotr jest bardzo otwarty, życzliwy, zawsze pomocny. On sprawił, że dla wielu osób Kościół nie jest „twierdzą” nie do zdobycia, ale miejscem, które jest otwarte na każdego. Stworzył krąg ludzi, którzy chcą działać, coś robić przy parafii – mówi o początkach stowarzyszenia A. Górecka-Ostrowska. Zaznacza, że wartości chrześcijańskie, na których jest oparty program wychowawczy w nowej w szkole, są uniwersalne. – Rodzice w domach przekazują swoim dzieciom te wartości, ale w szkołach nie zawsze są one respektowane. Brak na przykład poszanowania dla drugiego człowieka, szacunku dla różnorodności, inności, brak akceptacji – to problem wielu młodych ludzi. W naszej placówce właśnie na tych niezwykle ważnych zasadach chcemy oprzeć nasz program – podkreśla prezes stowarzyszenia. Liceum Katolickie w Lidzbarku mieścić się będzie przy ul. Polnej 36 (w budynku dotychczasowego Gimnazjum nr 2).