To są liderzy

Krzysztof Kozłowski

publikacja 08.03.2018 00:40

- Człowiek zdolny, to człowiek ze specjalnymi potrzebami, który wymaga nie tylko czasu, by zdolności podsycać i rozwijać, ale wspierać jego emocje i ambicje - podkreślała minister Anna Zalewska.

To są liderzy Stypendyści z województwa warmińsko-mazurskiego: Dominik Bugaj, Aniela Kozłowska, Igor Janik, Mateusz Kowalski i Kinga Jankowska Krzysztof Kozłowski /Foto Gość

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyło się wręczenie Stypendiów Ministra Edukacji Narodowej. W 2017 r. do ministerstwa wpłynęło 2 tys. 225 wniosków o przyznanie tej nagrody. Spośród nich wyłoniono 86 wyróżnionych uczniów z całej Polski, którzy spotkali się z minister Anną Zalewską. Wśród nagrodzonych było pięciu stypendystów z województwa warmińsko-mazurskiego: Igor Janik, Aniela Kozłowska, Dominik Bugaj, Mateusz Kowalski i Kinga Jankowska. - Są to liderzy w swoich społecznościach, a ich osiągnięcia zasługują na szczególne uznanie i są wzorem dla innych uczniów - mówiła Anna Ostrowska z departamentu informacji i promocji edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

- Czuję ogromne wzruszenie i zaszczyt, że mogę się z wami dzisiaj spotkać. Bardzo się cieszę, że możemy o was mówić i wam dziękować - powiedziała minister Anna Zalewska do uczestników uroczystości. - Dziękujemy wam nie tylko za wasze talenty, ale również za waszą pracę i za pracę waszych rodziców i nauczycieli. Człowiek zdolny, to człowiek ze specjalnymi potrzebami, który wymaga specjalnych metod wychowawczych, nie tylko czasu, by zdolności podsycać i rozwijać, ale również żeby wspierać jego emocje i ambicje - podkreślała minister Zalewska.

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej przyznawane jest uczniom, którzy w minionym roku szkolnym uzyskali wybitne osiągnięcia, zostali laureatami międzynarodowej olimpiady, laureatami i finalistami olimpiady przedmiotowej lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim. Otrzymali je także uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.