Jak mówić o krzyżu?

Łukasz Czechyra

publikacja 09.03.2018 18:36

Na Wydziale Teologii miała miejsce konferencja dla nauczycieli religii z archidiecezji warmińskiej. Wykład „Pedagogia Krzyża” wygłosił ks. dr hab. Marek Żmudziński.

Jak mówić o krzyżu? Ks. Żmudziński w swoim wykładzie poruszył kwestię mówienia innym o krzyżu Łukasz Czechyra /Foto Gość

Konferencje dla katechetów odbywają się dwa razy do roku - pierwsze mają miejsce na początku roku szkolnego, a kolejne na wiosnę. - Celem tych spotkań jest m.in. integracja środowiska, przekazanie najważniejszych informacji dotyczących zmian w prawie oświatowym, aktualne informacje z zakresu nauczania religii czy wydarzeń z archidiecezji warmińskiej, w które będą włączeni katecheci - tłumaczy ks. dr Adam Bielinowicz, dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej. Zaznacza, że w pracy nauczyciela - nie tylko religii - ważne jest podnoszenie kompetencji. - To nie jest tak, że raz się zdobyło zawód i już wystarczy. Trzeba rozwijać swoje umiejętności, doskonalić swój warsztat... Spotkania dla katechetów to również element ich formacji - podkreśla ks. Bielinowicz.

Podczas spotkania nauczyciele wysłuchali konferencji ks. dr. hab. Marka Żmudzińskiego, dziekana Wydziału Teologii UWM, który mówił o pedagogice krzyża. Poruszył m.in. temat obecności krzyża w życiu publicznym, a także krzyża w życiu osobistym. Podkreślał, że niezwykle ważnym zadaniem każdego katechety jest przełożenie życia z własnym krzyżem na umiejętność mówienia o krzyżu.

Z katechetami spotkali się również abp Józef Górzyński oraz Marek Nowacki, kurator oświaty.