Rekonstrukcja krypty

Łukasz Czechyra

publikacja 13.03.2018 17:10

W olsztyńskiej konkatedrze św. Jakuba rozpoczęły się prace przy budowie krypty arcybiskupów warmińskich w podziemiach bazyliki.

Rekonstrukcja krypty  Miejsce prac zostało odizolowane, a obrazy będące przedmiotem kultu przewieszone Mateusz Rutynowski

Krypta ma swoją swoją historię. Badania archeologiczne prowadzone kilkanaście lat temu potwierdziły to, co wiemy z literatury przedmiotu, mianowicie fakt, że w XIX w. na skutek rozporządzenia pruskiego konserwatora zabytków krypty w całej prowincji zostały zasypane, zniszczone - mówi ks. prał. Andrzej Lesiński, proboszcz parafii św. Jakuba.

Prawo kanoniczne stanowi, że biskupi mają być chowani w kościele katedralnym. W olsztyńskiej konkatedrze dotychczas zostało pochowanych trzech biskupów: bp Jan Obłąk, bp Józef Drzazga oraz bp Tomasz Wilczyński. - Wyglądało to tak, że zdejmowano część posadzki i pod nią byli chowani biskupi, ale takie działanie może być szkodliwe dla bryły architektonicznej świątyni. Dlatego podjęliśmy starania, by zrekonstruować dawną kryptę - tłumaczy ks. Lesiński.

Na czas prac (około 6 miesięcy) miejsce przyszłej krypty zostało szczelnie odizolowane, Apostolat Słowa przeniesiony w inne miejsce, a obrazy będące przedmiotem kultu przewieszone. Krypta arcybiskupów warmińskich znajduje się w lewej nawie bazyliki, ale wejście do krypty będzie umiejscowione (tak jak pierwotnie) na zewnątrz, w elewacji frontowej. Po ukończeniu prac krypta będzie dostępna dla ogółu wiernych.