Szczególna forma modlitwy

Łukasz Czechyra

publikacja 16.04.2018 17:50

Zapraszamy na I Festiwal Żywego Słowa - Majowe recytacje prozy religijnej. Festiwal zostanie poprzedzony warsztatami z dykcji i emisji głosu oraz scenicznej interpretacji tekstu.

Szczególna forma modlitwy

Celem Festiwalu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością literacką o tematyce religijnej oraz zwrócenie uwagi nauczycieli, w szczególności katechetów i polonistów, a także rodziców i wychowawców na walory ewangelizacyjne i edukacyjne sztuki recytacji. Zadaniem festiwalu jest również popularyzacja kultury żywego słowa i ukazanie piękna języka polskiego wyrażonego w utworach literackich poświęconych relacjom człowieka z Bogiem. Interpretacja sceniczna poezji religijnej ma na celu ujawienie zdolności recytatorskich dzieci i młodzieży, a także zainteresowanie uczniów estetyką słowa mówionego. Nadrzędnym zaś celem festiwalu jest ewangelizowanie dzieci i młodzieży poprzez szeroko rozumiane działania sceniczne o charakterze edukacyjnym.

Festiwal odbędzie się 28 maja w Centrum św. Jakuba w Olsztynie, a w soboty poprzedzające festiwal będą się odbywać warsztaty z dykcji i emisji głosu oraz scenicznej interpretacji tekstu (12, 19 oraz 26 maja).

Artyzm recytacji przejawia się z jednej strony w szczerości uczuć i emocji osoby recytującej, a z drugiej w technice i wyrazistości prezentowanego słowa. Praca nad tekstem religijnym - wierszem czy też prozą - jest wnikaniem w świat wewnętrzny twórcy, próbą zrozumienia duchowości autora i bohaterów jego utworów, a recytacja - sztuka żywego słowa - to szczególna forma modlitwy i świadectwa żywej wiary wyrażonej w przestrzeni sceny - podkreślają organizatorzy.

Wszelkie informacje oraz zgłoszenia na warsztaty znajdują się TUTAJ.

Festiwal organizują Wydział Duszpasterski Archidiecezji Warmińskiej, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział Okręgowy w Olsztynie oraz Naukowe Koło Teatralne Salve Verbum UWM w Olsztynie.