Słowo niczym ocean

kzk

|

Posłaniec Warmiński 16/2018

publikacja 19.04.2018 00:00

Na wydziale teologii UWM odbyło się II Forum Studenckie „Warmia i Mazury miejscem dialogu religijnego i kulturowego”.

Dziekan ks. Żmudziński nie ukrywał zadowolenia z przebiegu dyskusji. Dziekan ks. Żmudziński nie ukrywał zadowolenia z przebiegu dyskusji.
Krzysztof Kozłowski /Foto Gość

Tegoroczny temat wpisał się w badania katedry teologii dogmatycznej i fundamentalnej, ale także był nawiązaniem do 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, jak i 775. rocznicy powstania diecezji warmińskiej.

– Słowo „dialog” posiada głębię niczym ocean. Na Warmii i Mazurach to słowo ma absolutnie zabarwienie religijne i kulturowe – mówił na wstępie dziekan wydziału ks. dr hab. Marek Żmudziński. Na forum gościli studenci z sześciu ośrodków naukowych Polski. Konferencja składała się z trzech paneli. Pierwszy dotyczył naszego regionu i Polski. Drugi podejmował refleksje teologiczne, trzeci był refleksją kanoniczno-liturgiczną. W sumie odczyty miało 15 prelegentów. O formacji kapłańskiej mówił kleryk Szymon Wawrzyńczak. – Pragnę podkreślić odpowiedzialność zarówno całej wspólnoty Kościoła, jak i powołanego za troskę o powołania. Nie jest to odpowiedzialność zrzucona tylko na biskupów i kapłanów, ale jest ona wspólna – podkreślał kl. Wawrzyńczak, który jest prezesem koła naukowego teologów-ekumenistów UWM, organizatora forum. Nie ukrywał zadowolenia, że po raz drugi udało się podjąć z sukcesem tę inicjatywę. – Mam nadzieję, że te wystąpienia przyczynią się do pogłębienia naszej wiedzy, nawiązywania relacji akademickich, które dziś w zglobalizowanym świecie są bardzo ważne – mówił kl. Wawrzyńczak.