Nowy biskup na Warmii

Łukasz Czechyra

|

Posłaniec Warmiński 17/2018

publikacja 26.04.2018 00:00

– Razem będziemy budować królestwo Boże – zaznacza bp Janusz Ostrowski.

▼	Do atrybutów biskupich należą pierścień, mitra oraz pastorał. ▼ Do atrybutów biskupich należą pierścień, mitra oraz pastorał.
Łukasz Czechyra

W konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie miała miejsce liturgia święceń biskupich ks. Janusza Ostrowskiego. Takie wydarzenie poprzednio miało miejsce w archidiecezji warmińskiej 24 lata temu, kiedy sakrę biskupią przyjął bp Jacek Jezierski.

To obowiązek, nie zaszczyt

– Papież Franciszek podniósł do godności biskupiej ks. Janusza Ostrowskiego i zlecił mu jako pasterskie zadanie urząd biskupa pomocniczego archidiecezji warmińskiej. Te święcenia pragniemy przeżyć jako wspólną modlitwę za niego samego i za jego pasterskie posługiwanie w warmińskim Kościele – mówił na początku Mszy św. abp Józef Górzyński, przewodniczący liturgii i główny konsekrator. Współkonsekratorami byli abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, oraz abp senior Edmund Piszcz. W homilii abp Górzyński przypomniał, że przez posługę biskupa sam Chrystus nieustannie głosi Ewangelię i udziela wierzącym sakramentów wiary. – Ty zaś, drogi bracie, wybrany przez Pana, pamiętaj, że zostałeś wzięty z ludzi i dla ludzi ustanowiony, aby im pomagać w dążeniu do Boga. Biskupstwo oznacza obowiązek, a nie zaszczyt, a biskup ma raczej pomagać, niż panować – mówił metropolita. Po złożeniu przyrzeczenia przez kapłana i Litanii do Wszystkich Świętych, podczas której ks. Janusz Ostrowski leżał krzyżem, miała miejsce modlitwa święceń oraz nałożenie rąk przez wszystkich obecnych w świątyni biskupów. Abp Górzyński namaścił głowę nowo wyświęconego biskupa, przekazał mu księgę Ewangelii, a także atrybuty biskupie: pierścień, mitrę oraz pastorał.

Moje założenia są nieważne

– W imieniu prezbiterium warmińskiego życzę ks. bp. Januszowi, aby przez swoją posługę leczył nas wszystkich miłosierdziem i miłosierdzia doświadczał od Boga, któremu zaufał i zawierzył – mówił ks. kan. Paweł Rabczyński. Po zakończeniu Eucharystii bp Ostrowski zaznaczył, że świadomość zadań i obowiązków jest ciężarem, ale bliskość, życzliwość i chęć pomocy ze strony kapłanów i wiernych świeckich jest pocieszeniem i umocnieniem. – Moje założenia są nieistotne, z Bożą pomocą chcę realizować to zadanie, które Jezus Chrystus dał apostołom. Dlatego też cieszy mnie obecność kapłanów prezbiterium warmińskiego, bo to dla nich i z nimi będę pracować i budować to, co nazywamy budowaniem królestwa Bożego w ludzkich sercach – mówił bp Ostrowski. – To przede wszystkim ogromna radość z tego, że mamy nowego pasterza w naszej archidiecezji. Pasterza, który chce służyć i jak Dobry Pasterz, którego umieścił w swoim herbie, prowadzić nas wszystkich do zbawienia – mówili wierni. Mszę św. prymicyjną bp Janusz Ostrowski odprawi w swojej rodzinnej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie w niedzielę 6 maja o godz. 13.•