Nauczycielka życia

Krzysztof Kozłowski

|

Posłaniec Warmiński 20/2018

publikacja 17.05.2018 00:00

– Otworzyć się na dary Ducha Świętego i zrodzić w sobie Chrystusa. Na tym polega nasze chrześcijańskie życie – podkreślał abp Józef Górzyński.

▲	Po Eucharystii zgromadzeni odmówili Różaniec przed Najświętszym Sakramentem. Następnie krużgankami przeszli w procesji fatimskiej. ▲ Po Eucharystii zgromadzeni odmówili Różaniec przed Najświętszym Sakramentem. Następnie krużgankami przeszli w procesji fatimskiej.
Zdjęcia Krzysztof Kozłowski /Foto Gość

W niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego w Świętej Lipce odbyła się uroczystość inauguracji Nabożeństw Fatimskich, której przewodniczył abp Józef Górzyński. – Jest z nami Jezus Chrystus, jest z nami jego Matka, którą pragniemy uczcić dziś, w  13. dniu maja na rozpoczęcie tegorocznych nabożeństw – mówił na wstępie Eucharystii o. Aleksander Jacyniak SJ, superior domu zakonnego jezuitów w Świętej Lipce. Metropolita warmiński podkreślał, że przywołując objawienia fatimskie, chcemy przez ręce Matki Bożej powierzać to, co nosimy w sercach jako pragnienia. – Niech dzisiejsze spotkanie połączy nas w gorliwej modlitwie w sprawach, które są dla nas ważne, poczynając od naszych rodzin, poprzez parafie, archidiecezję i ojczyznę. Niech wszystko, co było treścią orędzia fatimskiego, stanie się inspiracją do modlitwy, ale także zobowiązaniem – mówił abp Górzyński. W wygłoszonej homilii nawiązał on do zesłania Ducha Świętego.

– Tajemnica Chrystusowego wniebowstąpienia łączy się ściśle z darem zesłania Ducha Świętego. Duch Pocieszyciel sprawi, że Chrystus będzie obecny w znakach. Posłany od Ojca i Syna, moc Boża, która sprawia wszystko, co jest życiem Kościoła, która sprawia obecność Chrystusa na ziemi – podkreślał metropolita. Poczęcie Syna Bożego z Dziewicy Maryi jest dziełem Ducha Świętego. Przez Niego rodzi się i w nas obecność Chrystusa. – Matka Boża staje się obrazem Kościoła, także każdego z nas. Bo w niej dokonało się wszystko to, co stanie się doświadczeniem Kościoła. Staje się mistrzynią w otwarciu na Ducha Świętego i rodzenia się w nas Chrystusa. Ona jest nauczycielką życia w Duchu Świętym – mówił abp Górzyński. Nikt tak jak Ona nie pokazuje, jak otworzyć się na dary z nieba i sprawić, aby one owocowały w nas obecnością Chrystusa. – Otworzyć się na dary Ducha Świętego i zrodzić w sobie Chrystusa. Na tym polega nasze chrześcijańskie życie – podkreślał metropolita. Wspominał znaczenie orędzia Matki Bożej, skierowane do nas w Fatimie. – Zwraca uwagę na to, co uchodzi naszej świadomości. Nie znajdziemy w nim myśli, których nie można wyczytać w Ewangelii. Ale są tam myśli zapomniane, niepodjęte. Środowiska związane z kultem Matki Bożej biorą na siebie odpowiedzialność przypominania i podejmowania tego, co mówi Maryja. To jest ważne zadanie. Tam jest wezwanie do modlitwy różańcowej, do przemiany życia, do życia sakramentalnego. Bądźcie Jej wiernymi czcicielami poprzez to, że będziecie to orędzie przypominać światu, żebyśmy nie zapominali o tym, do czego wzywa nas Bóg poprzez Matkę – mówił abp Józef Górzyński.