Chcą wiernie pełnić swoją posługę

Łukasz Czechyra

publikacja 19.05.2018 16:24

W konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie bp Janusz Ostrowski udzielił święceń diakonatu czterem alumnom Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum.

Chcą wiernie pełnić swoją posługę Święcenia przyjęli diakoni (od prawej): Mateusz Pstrągowski, Kamil Podlaszuk, Szymon Wawrzyńczak oraz Piotr Kuciński. Łukasz Czechyra /Foto Gość

"Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś; wierz w to co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz, i pełnij to, czego będziesz nauczać" - takie słowa usłyszało dziś czterech alumnów WSD MW Hosianum, którzy przyjęli świecenia diakonatu.

- Święcenia diakonatu są włączeniem we wspólnotę duchowieństwa, ale jednocześnie podjęciem służby. To wezwanie wynikające nie tylko z Ewangelii, ale także z sakramentu, który się przyjmuje. Diakonat to sakrament służby. Dla tych młodych ludzi to początek pewnego etapu w życiu, podjęcia zobowiązania wobec Boga i ludzi - tłumaczy bp Janusz Ostrowski.

- Bądźcie mocno utwierdzeni w wierze, nieskazitelni i nienaganni wobec Boga i ludzi, jak przystoi sługom Chrystusa i szafarzom Bożych misteriów. Nie pozwólcie odebrać sobie nadziei płynącej z Ewangelii, macie bowiem być nie tylko jej słuchaczami, lecz i głosicielami - mówił w homilii bp Ostrowski.

Na zakończenie uroczystej Mszy św. nowo wyświeceni diakoni podziękowali biskupowi, rodzicom, kapłanom i seminaryjnym opiekunom.

- Chcemy dziś wychwalać Boga za dar powołania, jakim nas obdarował. Umocnienie Jego Duchem chcemy jak najwierniej pełnić naszą posługę - mówił dk. Mateusz Pstrągowski.

- Wielka radość, taka prawdziwa radość i pokój w sercu. Było trochę stresu, ostatni czas to było takie rozmyślanie o tym, jak to wszystko będzie... A teraz nie ma już odwrotu i bardzo dobrze. Mogę się skupić na tym, co wybrałem - zapewnia dk. Piotr Kuciński.
 

Wyświeceni diakoni:

  • Piotr Kuciński
  • Kamil Podlaszuk
  • Mateusz Pstrągowski
  • Szymon Wawrzyńczak