Sakrament służby

Łukasz Czechyra

|

Posłaniec Warmiński 21/2018

publikacja 24.05.2018 00:00

Biskup Janusz Ostrowski udzielił święceń diakonatu 4 alumnom WSD MW „Hosianum”.

– Dla tych młodych ludzi to początek pewnego etapu w życiu, podjęcia zobowiązania wobec Boga i ludzi – podkreśla hierarcha. – Dla tych młodych ludzi to początek pewnego etapu w życiu, podjęcia zobowiązania wobec Boga i ludzi – podkreśla hierarcha.
Łukasz Czechyra /Foto Gość

Święcenia diakonatu są włączeniem we wspólnotę duchowieństwa, ale jednocześnie podjęciem służby. To wezwanie wynikające nie tylko z Ewangelii, ale także z sakramentu, który się przyjmuje – diakonat to sakrament służby. Dla tych młodych ludzi to początek pewnego etapu w życiu, podjęcia zobowiązania wobec Boga i ludzi – tłumaczył bp Ostrowski.

– Bądźcie mocno utwierdzeni w wierze, nieskazitelni i nienaganni wobec Boga i ludzi, jak przystoi sługom Chrystusa i szafarzom Bożych misteriów. Nie pozwólcie odebrać sobie nadziei płynącej z Ewangelii, macie bowiem być nie tylko jej słuchaczami, lecz i głosicielami – mówił w homilii. Podczas liturgii święceń diakoni złożyli przysięgę, biskup na każdego włożył ręce, przekazał również księgę Ewangelii. – Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś; wierz w to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz, i pełnij to, czego będziesz nauczać – mówił nowo wyświęconym. Na zakończenie uroczystej Mszy św. nowi diakoni podziękowali biskupowi, rodzicom, kapłanom i seminaryjnym opiekunom. – Chcemy dziś wychwalać Boga za dar powołania, jakim nas obdarował. Umocnieni Jego Duchem chcemy jak najwierniej pełnić naszą posługę – mówił dk. Mateusz Pstrągowski. – Wielka radość, taka prawdziwa radość, i pokój w sercu. Było trochę stresu, rozmyślania, jak to wszystko się potoczy... a teraz nie ma już odwrotu – i bardzo dobrze. Już nie ma żadnych wątpliwości i mogę skupić się na tym, co wybrałem – zapewnia dk. Piotr Kuciński. Diakonat to pierwszy stopień święceń, diakoni mają pomagać kapłanom w posłudze słowa, ołtarza i miłości, dlatego ich zadaniem jest głosić Ewangelię oraz kazania, przygotowywać Ofiarę Eucharystyczną, rozdzielać wiernym Ciało i Krew Pańską, przewodniczyć modlitwom, udzielać chrztu, asystować przy zawieraniu związków małżeńskich i je błogosławić, nosić Wiatyk do ciężko chorych, a także przewodniczyć obrzędom pogrzebu. Święcenia diakonatu przyjęli: Piotr Kuciński, Kamil Podlaszuk, Mateusz Pstrągowski oraz Szymon Wawrzyńczak.