A wszystko to perły

Łukasz Czechyra

|

Posłaniec Warmiński 25/2018

publikacja 21.06.2018 00:00

– To, co tu dziś widzimy, dowodzi, że praca i obecność Kościoła budowała formację kulturową Polski – podkreślał ks. Andrzej Przekaziński podczas otwarcia Muzeum Archidiecezji Warmińskiej.

Na 1000 m kw. znajduje się wiele dzieł sztuki sakralnej. Na 1000 m kw. znajduje się wiele dzieł sztuki sakralnej.
Łukasz Czechyra /Foto Gość

Inspiracją do utworzenia placówki była bogata historia regionu, a także konieczność wyeksponowania rekwizytów i dzieł sztuki sakralnej, które do tej pory nigdzie nie były wystawiane. Teraz każdy może zapoznać się z niezwykłym dziedzictwem archidiecezji warmińskiej.

Pół tysiąca eksponatów

– Nasze bardzo bogate dziedzictwo było do tej pory niejako schowane – w magazynach, skarbcach, schowkach parafialnych czy w innych, nie tylko sakralnych, obiektach, gdzie niektóre były eksponowane, ale nie na miarę ich bogactwa. Dziś możemy zobaczyć, jak wielkie jest to bogactwo. To naprawdę szczęśliwy dzień, kiedy możemy zaprezentować imponujące dziedzictwo ziemi warmińskiej – mówił abp Józef Górzyński, metropolita warmiński. Muzeum Archidiecezji Warmińskiej nosi imię bp. Jana Obłąka, który był warmińskim biskupem diecezjalnym w latach 1982–1988. – Biskup Obłąk miał wizję stworzenia muzeum diecezjalnego, nie tylko dla Warmii. Był przewodniczącym komisji sztuki w episkopacie i bardzo mocno starał się, by takie muzea powstały w każdej diecezji. Napisał nawet ogólny statut dla takich placówek. Na Warmii zaczął nawet gromadzić zbiory i w zasadzie nie wiemy, dlaczego jego wizja nie została wówczas zrealizowana – opowiada ks. Zbigniew Czernik, dyrektor diecezjalnego muzeum. Na potrzeby placówki zostały przeznaczone kościelne kamienice przy ul. św. Barbary na Starym Mieście w Olsztynie. Prace rewitalizacyjne rozpoczęły się w listopadzie 2016 roku. Wartość inwestycji to ok. 10 mln zł, z czego 8,5 mln to pieniądze unijne. Obecnie muzeum oprócz magazynów czy przestrzeni przemysłowej posiada ponad 1000 m kw. przestrzeni ekspozycyjnej, w której znajdują się trzy wystawy stałe i jedna czasowa. Dodatkowo w kompleksie znajduje się galeria jednego obrazu, do której można się dostać osobnym wejściem. – Podstawę ekspozycji stanowią malarstwo i rzeźba, rzemiosło artystyczne oraz obiekty ilustrujące historię naszej archidiecezji. Ogółem mamy wystawionych ok. 500 obiektów – wymienia ks. Czernik.

Multimuzeum

W muzeum znalazły się przedmioty ze zbiorów własnych archidiecezji warmińskiej, a także takie, które zostały wypożyczone z parafii archidiecezji warmińskiej, ze zbiorów Biblioteki WSD „Hosianum” w Olsztynie i zasobów Archiwum Archidiecezji Warmińskiej. Niektóre przedmioty zostały przekazane przez osoby prywatne. – W zasadzie wszystkie te rzeczy to są perełki. Najstarsze przedmioty pochodzą z drugiej połowy XIV wieku. Warto też wspomnieć o relikwiarzu św. Andrzeja z XVII w. wykonanym ze szczerego złota lub o złotym kielichu biskupa Henryka Sorboma z końca XIV wieku. Mamy również księgę z zapiskami Mikołaja Kopernika oraz rękopis „Monachomachii” Ignacego Krasickiego – wylicza dyrektor muzeum. W uroczystym otwarciu placówki wziął udział między innymi ks. prał. Andrzej Przekaziński, prekursor muzealnictwa sakralnego w Polsce, twórca Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. – Muzealnictwo kościelne w naszym kraju korzeniami sięga połowy XIX w., czyli czasów, kiedy Polski nie było na mapie. Odegrało ono wówczas ogromną rolę, bo ratowało dzieła sztuki kościelnej przed zniszczeniem czy grabieżą. Od lat widzę, jak w wolnej Polsce powstaje cały szereg nowych muzeów kościelnych – to czytelny znak, że Kościół miał swój wkład kulturowy w naszym społeczeństwie, w naszej ojczyźnie. To, co tu dziś widzimy, dowodzi, że praca i obecność Kościoła w sferze kultury istnieje od bardzo dawna, ma ogromne tradycje i właśnie ta obecność Kościoła budowała formację kulturową Polski. To są ewidentne rzeczy – podkreśla ks. Przekaziński. Pochwalił nie tylko koncepcję i bogate zbiory, ale również umiejscowienie w atrium, przy wejściu do muzeum, współczesnego obrazu przedstawiającego Ostatnią Wieczerzę. – Tak, jak niezwykle ważne jest ratowanie zabytków i udostępnianie ich zwiedzającym, tak muzeum powinno troszczyć się nie tylko o sztukę dawną, ale i o współczesną. Zadaniem muzeum powinno być zajmowanie się różnymi dziedzinami sztuki: nie tylko rzeźbą czy malarstwem, ale również muzyką i literaturą. To jest moje życzenie dla tego miejsca: aby żyło wszystkimi dziedzinami kultury – powiedział ks. Przekaziński.

Jak zwiedzać?

Muzeum Archidiecezji Warmińskiej dostępne będzie dla zwiedzających w sezonie letnim od wtorku do soboty w godz. 10–18, a w niedzielę w godz. 11–16. Natomiast w sezonie zimowym od wtorku do piątku w godz. 10–16, a w sobotę i niedzielę w godz. 11–15. W poniedziałki muzeum będzie nieczynne. Koszt biletu wstępu to 5 zł (normalny) i 3 zł (ulgowy).