Gotowi do startu

lucy

|

Posłaniec Warmiński 25/2018

publikacja 21.06.2018 00:00

– Staramy się maksymalnie uprościć procedurę składania i rozpatrywania wniosków – zapewniał w Olsztynie wiceminister Marcin Zieleniecki.

Przedstawiciele rządu zaznaczają, że złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu da gwarancję wypłaty świadczenia najpóźniej do 30 września. Przedstawiciele rządu zaznaczają, że złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu da gwarancję wypłaty świadczenia najpóźniej do 30 września.
Łukasz Czechyra /Foto Gość

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej na spotkaniu z przedstawicielami mediów tłumaczył założenia programu „Dobry Start”, który zakłada jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł dla uczniów rozpoczynających rok szkolny.

– W skali całego kraju to 4,6 mln uczniów. W naszym województwie programem zostanie objętych 146 tys. z nich – mówi wicewojewoda Sławomir Sadowski. Świadczenie przysługuje dzieciom i młodzieży do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24. roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Aby je otrzymać, wystarczy złożyć wniosek – od 1 lipca przez internet, a od 1 sierpnia również w formie pisemnej. Wniosek należy złożyć maksymalnie do 30 listopada, a wszyscy, którzy zrobią to w miesiącach wakacyjnych, otrzymają świadczenie najpóźniej do 30 września. – Kanał elektroniczny sprawdził się w przypadku programu Rodzina 500+ – wówczas tę formę złożenia wniosku wybrało ok. 25 proc. wnioskodawców. Tym razem chcielibyśmy osiągnąć poziom ok. 40 proc. wniosków złożonych drogą elektroniczną – zaznacza wiceminister Zieleniecki i oddaje, że program „Dobry Start” to realne wsparcie rodzin w związku z wydatkami, jakie ponoszą przy rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Wiceminister Zieleniecki zapewnia, że procedura jest maksymalnie uproszczona. – W przypadkach nie budzących wątpliwości nie będzie wymagane wydanie decyzji administracyjnej – mówi przedstawiciel resortu.