Kto śpiewa, dwa razy się modli

Łukasz Czechyra

publikacja 04.07.2018 13:34

Archidiecezjalna Szkoła Muzyki Kościelnej zaprasza na kursy dla organistów oraz psałterzystów.

Kto śpiewa, dwa razy się modli Nabór trwa do 16 września Andrzej Kerner /Foto Gość

Po rocznej przerwie Archidiecezjalna Szkoła Muzyki Kościelnej w Olsztynie wznawia działalność we współpracy z Wydziałem Teologii UWM w Olsztynie.

Szkoła będzie kształciła w cyklu trójstopniowych kursów przyszłych organistów, a w cyklu rocznym - psałterzystów. Zajęcia będą odbywać się dwa razy w miesiącu w soboty w godz. 9-15.

Nabór trwa do 16 września, zgłoszenie w formie podania oraz życiorysu należy przesłać na adres e-mail asmk.olsztyn@archwarmia.pl, a także dostarczyć stosowne dokumenty (podanie, życiorys, ostatnie świadectwo szkoły ogólnokształcącej zawierające ocenę z religii, świadectwo wykształcenia muzycznego, opinia proboszcza, zaświadczenie od foniatry o braku przeciwwskazań do używania głosu, trzy fotografie formatu legitymacyjnego) na adres Archidiecezjalnej Szkoły Muzyki Kościelnej (u. Pieniężnego 22, 10-006 Olsztyn).

Do ASMK na Kurs Muzyka Kościelnego przyjmowani będą kandydaci, którzy posiadają wiedzę i umiejętności muzyczne oraz nie posiadający wykształcenia muzycznego. O możliwościach i kontynuacji będzie decydować kurs propedeutyczny. Nie będzie żadnych egzaminów i przesłuchań wstępnych.

Szczegółowych informacji udziela: ks. Łukasz Kowalski (502 791 967).