Wystawa o Świętej Lipce

Łukasz Czechyra

publikacja 17.07.2018 20:35

Biblioteka WSD MW "Hosianum" przygotowała wystawę z okazji 50. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Świętolipskiej.

Wystawa o Świętej Lipce Archiwalne zdjęcia z 25. rocznicy koronacji obrazu MB Świętolipskiej Archiwum Bilbioteki Hosianum

Najcenniejszym obiektem na ekspozycji jest stary druk Linda Mariana autorstwa o. Tomasza Klagego SJ, wydrukowany w Kolonii w 1659 roku. O. Tomasz Klage (Clagius) urodził się ok. 1598 roku w Cegłowie pod Olsztynem. W 1618 roku wstąpił do jezuitów w Wilnie. W 1630 roku przyjął święcenia kapłańskie. Był profesorem poetyki i retoryki w Nieświeżu, następnie misjonarzem w Królewcu, profesorem matematyki w Pułtusku i superiorem w Reszlu. W 1639 roku przejął od kapituły warmińskiej Świętą Lipkę. Był rektorem w Nieświeżu i regensem w Braniewie. Napisał kilka dzieł polemicznych i historycznych, m.in. Linda Mariana (łacińska nazwa Świętej Lipki). Zmarł w Reszlu 14 czerwca 1664 roku. Biblioteka „Hosianum” ma w swoich zbiorach dwa egzemplarze dzieła Linda Mariana. W jednym z nich przed stroną tytułową doklejono ilustrację przedstawiającą historię i usytuowanie geograficzne Świętej Lipki według pomiarów Eustachego Kreczmera z 1612 roku. Rycina pochodzi z 1614 roku.

Na wystawie zaprezentowano również zdjęcia i publikacje dotyczące świętolipskiego sanktuarium z XIX i XX wieku. Ks. dyrektor Tomasz Garwoliński udostępnił także swoje prywatne zdjęcia z uroczystości 25. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Świętolipskiej w 1993 r., gdzie posługiwał jako diakon podczas Mszy św., której przewodniczył kard. Józef Glemp, prymas Polski.

Wystawę można oglądać w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum w Olsztynie do końca października.