Aby mieli wartości

Krzysztof Kozłowski

|

Posłaniec Warmiński 40/2018

publikacja 04.10.2018 00:00

Ważną zmianą w tegorocznej ordynacji jest fakt, że radnych i włodarzy miast będziemy wybierać na 5-letnią kadencję.

W województwie warmińsko-mazurskim uprawnionych do głosowania jest 1 mln 130 tys. 900 osób. W województwie warmińsko-mazurskim uprawnionych do głosowania jest 1 mln 130 tys. 900 osób.
Krzysztof Kozłowski /Foto Gość

Podczas najbliższych wyborów samorządowych, 21 października, będziemy wybierać wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także nowe składy rad gminnych, miejskich, powiatowych oraz radnych sejmików wojewódzkich. W województwie warmińsko-mazurskim, na prawie 1 mln 400 tys. mieszkańców, prawa wyborcze ma 1 mln 130 tys. 900 osób. W 114 gminach wyłonimy 67 wójtów, 46 burmistrzów i jednego prezydenta.

– Uczestniczę w wyborach zawsze, choć za każdym razem mam mieszane uczucia. Bo człowiek wybiera, a później wszystko toczy się obok. Nie ma się wpływu na nic, ale dla mnie liczy się to, aby wybrani przeze mnie mieli jakieś wartości. Myślę, że wszędzie brakuje spotkań, żeby taki burmistrz czy radny przyszedł, zapytał, chciał usłyszeć mój głos. Co chcę, co mi się nie podoba. Jednak namawiam wszystkich: głosujcie, bo trzeba. Osobiście staram się zapoznać z komitetami wyborczymi, co proponują, co mówią kandydaci na burmistrza – mówi pan Marian.

W wyborach do sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego 11 komitetów wyborczych wystawiło 291 kandydatów. Na radnych sejmiku, gmin, powiatów oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów zarejestrowano w sumie 9 tys. 255 osób, spośród nich 42 proc. stanowią kobiety. Średnia wieku kandydatów wynosi w przypadku mężczyzn 49 lat, zaś kobiet – 44 lata. Najmniej liczną grupę stanowią osoby w wieku 18−29 lat. Tu zgłoszono 972 osoby, z czego 10 z nich będzie ubiegać się o stanowisko wójta bądź burmistrza. O fotel rządców gmin i miast ubiega się łącznie 338 osób, z czego 65 to kobiety, 273 − mężczyźni. W przypadku niewyłonienia zwycięzców w pierwszej turze, druga tura wyborów bezpośrednich odbędzie się 4 listopada.

Ważną zmianą w tegorocznych wyborach jest fakt, iż radnych i włodarzy miast będziemy wybierać na kadencję 5-letnią, a nie, jak było dotychczas, na 4 lata. Poza tym obecnie można kandydować jednocześnie na radnego gminy i na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), lecz jedynie w tej samej gminie i pod warunkiem zamieszkiwania na jej terenie. Niedopuszczalne jest jednoczesne kandydowanie na radnego powiatu lub radnego sejmiku województwa i na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a także kandydowanie na radnego gminy i wójta (burmistrza prezydenta miasta) w różnych gminach.

W przypadku wyborów do sejmiku województwo warmińsko-mazurskie podzielone jest na pięć okręgów: 1 – Miasto Olsztyn i powiat; 2 – powiaty: działdowski, iławski, nowomiejski, ostródzki; 3 – Miasto Elbląg i powiaty: bartoszycki, braniewski, elbląski, lidzbarski; 4 – powiaty: ełcki, gołdapski, kętrzyński, olecki, węgorzewski; 5 – powiaty: giżycki, mrągowski, nidzicki, piski, szczycieński. W sejmiku zasiada w sumie trzydziestu radnych, którzy kreują politykę regionu, wybierają marszałka województwa, wicemarszałków i członków zarządu.

Komitety w wyborach do sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego:

1 – Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjnych Samorządowcy. 2 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe. 3 – Komitet Wyborczy Partia Zielonych. 4 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska. 5 – Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD–Lewica Razem. 6 – Komitet Wyborczy Partii Razem. 7 – Komitet Wyborczy Ruch Narodowy RP. 8 – Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15. 9 – Komitet Wyborczy Wyborców Wolność w Samorządzie.