Kolekcja z przemytu

Łukasz Czechyra

publikacja 08.10.2018 18:23

Zamiast na czarny rynek, cenne zabytki trafiły do Muzeum Warmii i Mazur.

Kolekcja z przemytu Celnicy już po raz 3. przekazali cenne eksponaty do muzuem Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Ikony z XIX w. oraz 24 rzymskie monety trafiły do zbiorów Muzeum Warmii i Mazur. To efekt współpracy muzealników z Izbą Administracji Skarbowej w Olsztynie - przekazane do muzeum eksponaty celnicy znaleźli w bagażach przemytników na przejściu granicznym w Gronowie w 2016 roku.

Zbiory olsztyńskiego muzeum wzbogaciły się o 4 rzymskie monety wybite w okresie od I do III wieku naszej ery, 5 ikon datowanych na XIX i przełom XIX i XX wieku, a także krzyż naprestolny z mosiądzu srebrzonego oraz ryzę do Ikony Chrystusa Pantokratora ze srebra repusowanego.

Celnicy już po raz trzeci przekazali zabytkowe przedmioty do muzeum - pracownicy podkreślają, że to znaczące wzbogacenie zbiorów.