665. urodziny Olsztyna

Łukasz Czechyra

publikacja 31.10.2018 19:46

31 października 1353 roku Kapituła Warmińska nadała miastu Allenstein prawa miejskie.

665. urodziny Olsztyna Na urodzinach nie zabrakło tortu Łukasz Czechyra /Foto Gość

W olsztyńskim ratuszu odbyły się uroczystości związane z 665. rocznicą nadaniu miastu praw miejskich. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1334 r. Wówczas Henryk von Luter założył w zakolu rzeki Łyny drewniano-ziemną strażnicę, nadając jej nazwę Allenstein (Gród nad Łyną). Prawa miejskie oraz nazwę Allenstein (dla Polaków Holstin, a później Olstyn) miasto otrzymało 31 października 1353 r. Zasadźcą i pierwszym burmistrzem Olsztyna był Jan z Łajs.

Na początku spotkania odbyło się podsumowanie 9. edycji akcji Olsztyn.Aktywnie!, a prezydent Piotr Grzymowicz podziękował zaangażowanym w akcję osobom za ich pracę.

Głównym punktem uroczystości był spektakl w wykonaniu Teatru przy Stoliku. Aktorzy zaprezentowali sztukę Jerzego Szczudlika „Bal u Naujacka”, której akcja toczyła się w 1907 r. w Olsztynie, gdzie na tytułowym balu u Otto Naujacka spotkali się nadburmistrz Olsztyna Oskar Belian, kompozytor Feliks Nowowiejski, architekt Erich Mendelsohn i poetka Maria Zientara-Malewska. Na balu pojawiają się też duchy z przeszłości: astronom Mikołaj Kopernik i założyciel Olsztyna Jan z Łajs.