Bezpieczny lód…

Łukasz Czechyra

publikacja 11.01.2019 11:29

...nie istnieje. Jak zadbać o bezpieczeństwo podczas ferii?

Bezpieczny lód… Każdego roku w festynach bierze udział ok. 2 tys. dzieci Łukasz Czechyra /Foto Gość

Każdego roku przed feriami policjanci, strażacy i leśnicy przypominają, że podczas zimowego odpoczynku należy zachować szczególną ostrożność. W powiecie olsztyńskim już po raz 7. odbywają się specjalne festyny dla dzieci i młodzieży, podczas których przedstawiciele służb zwracają przede wszystkim uwagę na niebezpieczeństwo, jakie stanowi zabawa na zamarzniętych jeziorach.

Podczas festynów uczniowie obserwują akcje ratownicze z udziałem policyjnego poduszkowca i w wykonaniu strażaków ochotników, dowiadują się także o podstawowych zasadach, jakich należy się trzymać podczas kryzysowej sytuacji na zamarzniętym jeziorze. Przede wszystkim organizatorzy akcji starają się przekazać młodzieży, że nie istnieje coś takiego, jak „bezpieczny lód”, a każde wejście na zamarznięte jezioro jest obarczone poważnym ryzykiem. Jak podkreślają organizatorzy, cieszy ich, że coraz więcej szkół i uczniów jest zainteresowanych takimi akcjami, a same festyny stanowią znakomitą kampanię na rzecz bezpieczeństwa.

Organizatorzy festynów mają także nadzieję, że apele trafią i do dorosłych - każdego roku zdarza się, że ktoś nie tylko wchodzi na zamarznięte jeziora, ale nawet wjeżdża samochodem. Taka zabawa niejednokrotnie kończy się tragicznie.