Życzenia świąteczne abp. Józefa Górzyńskiego

Łukasz Czechyra

publikacja 20.04.2019 21:54

Abp Józef Górzyński, metropolita warmiński, skierował do Czytelników "Posłańca Warmińskiego" życzenia z okazji świąt Wielkanocy.

Życzenia świąteczne abp. Józefa Górzyńskiego Życzę abyście z radością podejmowali wszystkie wyzwania codzienności i niestrudzenie dawali świadectwo zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, nienawiścią, egoizmem i małodusznością - życzy naszym czytelnikom abp Górzyński Henryk Przondziono /Foto Gość

Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie!

Święta Zmartwychwstania Pańskiego to okazja i wezwanie do dania wobec wszystkich ludzi świadectwa o naszej wierze w Jezusa Chrystusa - Syna Bożego, który "dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba, (...) stał się człowiekiem, (...) został umęczony i pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał, jak oznajmia Pismo" (Credo).

Właśnie tę prawdę o zwycięskim Chrystusie, który jest Panem życia, Kościół głosi światu od ponad dwóch tysięcy lat. Ta prawda zmieniła bieg ludzkich dziejów. Ustąpiło poczucie bezsensu i przekonanie o wszechwładzy śmierci. W ich miejsce w człowieczych sercach zagościła pewność nadziei, której wspaniały wyraz dał św. Paweł Apostoł, pisząc do Rzymian: "A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha" (Rz 8, 11).

Życzę, aby zmartwychwstały Pan dotknął jeszcze raz waszych serc, oczyszczonych przez wielkopostną pokutę, i napełnił je mocą Bożego Ducha, odwagą wiary, mądrością pokory i wrażliwością miłosierdzia, abyście z radością podejmowali wszystkie wyzwania codzienności i niestrudzenie dawali świadectwo zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, nienawiścią, egoizmem i małodusznością.

Życzę Wam wiele miłości i pokoju, wytrwałości i wierności, by zmartwychwstały Chrystus, goszcząc w Waszych rodzinach, domostwach, sąsiedztwach, miejscach pracy, nauki, odpoczynku, pomagał Wam w przezwyciężaniu trudności i prowadził do pełni życia.

Błogosławię Wam i Waszym rodzinom na radosny czas świętowania Zmartwychwstania Pańskiego i odważne świadczenie o Chrystusie żywym i obecnym pośród nas. Radosnego Alleluja!

+ Józef Górzyński

Arcybiskup Metropolita Warmiński