Sumienie jest jedno

Krzysztof Kozłowski

|

Posłaniec Warmiński 17/2019

publikacja 25.04.2019 00:00

Przyświecają im słowa papieża Polaka o potrzebie tworzenia dobrego środowiska pracy.

▲	– Nie może być podwójnej moralności – podkreśla ks. Piotr Chmielecki SCJ. ▲ – Nie może być podwójnej moralności – podkreśla ks. Piotr Chmielecki SCJ.
Krzysztof Kozłowski /Foto Gość

Wszystko zaczęło się parę lat temu na Roratach. Wraz ze wspólnikiem rozważaliśmy założenie biznesu. Najbliżsi odradzali mi własną działalność. Naszemu przedsięwzięciu wróżono raczej czarny scenariusz. Ludzie z naszego otoczenia twierdzili, że w Polsce nie da się prowadzić uczciwego interesu. Z takimi sprzecznymi myślami zwróciłem się do Pana. Modlitwa roratnia zaowocowała pewnością, że ten biznes może się udać. W czasie świąt Bożego Narodzenia podjąłem decyzję. Po dwóch miesiącach miałem firmę i wiarę w jej sens, choć zleceń jeszcze nie było. Jednak myślą przewodnią i duchem, który mnie prowadził, nie były pobudki finansowe. Przyświecała mi raczej idea wszczepiona przez Jana Pawła II o potrzebie tworzenia dobrego środowiska pracy – wspomina Piotr Różkowski.

Chciał, by księża poszli do ludzi

Do tej pory w archidiecezji warmińskiej nie było Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”, które prowadzą księża Najświętszego Serca Jezusowego. – Wszystko zapoczątkował ks. Leon Dehon, który założył nasze zgromadzenie w 1878 roku. Pragnął, by księża wyszli z zakrystii i poszli do ludzi, by uczestniczyć w życiu społecznym. Dostrzegał biedę robotników, którzy byli zaniedbani duchowo. Często przepijali większość zarobionych pieniędzy, co odbijało się na ich rodzinach. Zrozumiał, że droga do poprawy losu robotników, ich moralności i duchowości wiedzie przez pracodawców. Wysłał księży jako kapelanów do przedsiębiorców, pracodawców. Chodzi o ludzkie traktowanie pracowników, o uczciwość wynagradzania, co ma się przekładać na dobre życie pracownika – wyjaśnia ks. Piotr Chmielecki SCJ. W czerwcu odbędzie się spotkanie inaugurujące założenie wspólnoty w Olsztynie.

Bez podwójnej moralnośc

i Jeden z przedsiębiorców, Sebastian Jestadt, jeździł przez wiele lat na spotkania w Białymstoku. – W końcu zaproponował, aby założyć duszpasterstwo u nas. Jak mówi, jest jedno życie, jeden duch i jedna moralność. Zauważył, że olbrzymim problemem polskich przedsiębiorców jest często „podwójne życie”. Jest życie rodzinno-religijne, gdzie jestem praktykującym katolikiem, wychowuję dzieci w duchu Ewangelii, a kiedy wchodzę do firmy, wszystkie wartości schodzą na dalszy plan. Myślę o tym, jak uniknąć podatków, jak nie zapłacić na czas faktury, jak obniżyć wynagrodzenie pracownikowi. Kupuję do domu nowy telewizor i wliczam go w koszty firmy. Wyjeżdżam na wakacje z rodziną i wrzucam w koszty płatność za hotel. Przykładów jest wiele – uważa kapłan. – Nie może być podwójnej moralności. Duszpasterstwo to kształtowanie sumienia – dodaje ks. Piotr.

Jeżeli mówimy o świętości...

– Jest wśród nas chłopak, który po wyjściu z zakładu karnego odnalazł w mojej firmie swoje nowe miejsce. Damian obecnie sam daje świadectwo tego, że można dokonać radykalnych zmian, zerwać ze środowiskiem, które ciągnie w dół, a na swoje utrzymanie zarabiać ciężką, uczciwą pracą. Jestem z niego dumny, jego osoba sprawia, że moja praca i ta działalność mają sens. To dowód, że Bóg i dobro zwyciężają – mówi Piotr Różkowski i cytuje słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w 1999 r w Nowym Sączu: „Jeżeli dziś mówimy o świętości, o jej pragnieniu i zdobywaniu, to trzeba pytać, w jaki sposób tworzyć właśnie takie środowiska, które sprzyjałyby dążeniu do niej. Co zrobić, aby dom rodzinny, szkoła, zakład pracy, biuro, wioski i miasta, w końcu cały kraj stawały się mieszkaniem ludzi świętych, którzy oddziałują dobrocią”.


Kiedy i gdzie?

Pierwsze spotkanie Duszpasterstwa „Talent” będzie miało miejsce 13 czerwca w domu zakonnym księży sercanów (ul. Rakowa 11, Olsztyn). Zostanie ono poprzedzone konferencją, która odbędzie się 7 czerwca. Jej program: 9.15 – Msza św. w kościele NSPJ ul. Kopernika, po Eucharystii konferencja w Centrum Duszpasterstwa; 10.30 – słowo ks. Przemysława Króla SCJ, duszpasterza krajowego „Talentu”; 11.00 – świadectwo przedsiębiorcy formującego się w duszpasterstwie „Talent”; 11.30 – wystąpienie ks. Rafała Ostrowskiego, opiekuna „Talentu” w Poznaniu; 12.00 – spotkanie z trenerem biznesu i panel dyskusyjny; 13.00 – obiad. Konferencja jest bezpłatna, zapisy: ks. Piotr Chmielecki SCJ (chmielecki@zbieramto.pl, tel.667 667 817).