Pierwszy koncert z cyklu "Musica Warmiensis"

ks. Dariusz Sonak

publikacja 09.06.2019 22:38

W krużgankach kolegiaty w Dobrym Mieście wystąpił zespół Cappella Warmiensis Restituta.

Pierwszy koncert z cyklu "Musica Warmiensis" W projekcie udział bierze zespół Art’n’Voices. ks. Dariusz Sonak/Foto Gość

Koncert odbył się w ramach projektu „Musica Warmiensis”. Ma on na celu prezentację oraz utrwalenie utworów historycznych, które były wykonywane na terenie Warmii. Zapis nutowy utworów pochodzi z rękopiśmiennych zapisów nutowych z XVIII i XIX w. odnalezionych w zbiorach Biblioteki WSD MW „Hosianum” w Olsztynie.

- Dzisiejszy koncert uwidacznia inspiracyjną funkcję chrześcijaństwa w przestrzeni kultury. Bez tej funkcji religii sztuka byłaby bardzo uboga - podkreśla ks. prał. Stanisław Zinkiewicz.

- Już w XIV wieku w miastach warmińskich były szkoły, których celem było danie uczniom, obok podstaw umiejętności czytania i pisania, możliwości ćwiczenia się w znajomości liturgii i w śpiewie kościelnym. Wszystkie szkoły w programie nauczania miały śpiew. We Fromborku, Lidzbarku, Dobrym Mieście, Braniewie, Ornecie czy Reszlu liturgia była nie do pomyślenia bez udziału uczniów śpiewających pod kierunkiem nauczyciela. Obok śpiewu kultywowano także muzykę instrumentalną - mówi ks. kan. Tomasz Garwoliński, kierownik i koordynator projektu.

- Gdy w 1810 roku rząd pruski skasował kapitułę dobromiejską, szkoła straciła swoją rangę i stała się zwykłą szkołą miejską. Przerwana została także działalność kapeli kolegiackiej. Odrodziła się ona po dziesięciu latach, ale już jako kapela parafialna. Po kapeli dobromiejskiej zachował się do dziś bardzo niekompletny zbiór muzykaliów, przechowywany w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie - tłumaczył ks. Tomasz.

- Można powiedzieć, że jesteśmy dziś świadkami światowej premiery muzyki wokalno-instrumentalnej, wykonywanej kiedyś na Warmii, a przede wszystkim tu, w Dobrym Mieście - dodał. 

Odpowiedzialnym za opracowanie muzyczne wydarzenia jest Paweł Hulisz, pierwszy trębacz Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej.

Podczas koncertu zostały wykonane utwory: „Quis nos separabit” Jana Křtitela Vaňhala, „Litania de Beata Virginis Mariae” Josepha Martina Krausa oraz „Offertoria” i„Litaniae Lauretanae BVM” nieznanych kompozytorów.

Kolejne koncerty w ramach cyklu Musica Warmiensis odbędą się bazylice konkatedralnej w Olsztynie 25 lipca i bazylice archikatedralnej we Fromborku 25 sierpnia.