Słudzy Pana jesteśmy

Krzysztof Kozłowski

|

Posłaniec Warmiński 26/2019

publikacja 27.06.2019 00:00

– Zasadniczym kryterium jest miłość pasterska, która wynika z osobistej relacji miłości z jedynym Pasterzem – mówił metropolita warmiński.

Abp Józef Górzyński życzył, by księża w nowych wyzwaniach ożywili zapał duszpasterski. Abp Józef Górzyński życzył, by księża w nowych wyzwaniach ożywili zapał duszpasterski.
Krzysztof Kozłowski /Foto Gość

Arcybiskup Józef Górzyński dokonał zmian i nominacji proboszczów w archidiecezji warmińskiej. Trzech proboszczów odeszło na wcześniejszą emeryturę, pięciu zmieniło parafie, a pięciu wikariuszy zostało proboszczami. Księża proboszczowie obejmą nowe placówki 1 lipca 2019 r.

– Zmiany są rzeczą naturalną. Są kadencje, w związku z tym przychodzi czas na zmiany. Sytuacje są różne. Chciałbym zwrócić uwagę na trzy parafie, w których zmiany dokonujemy na prośbę zaangażowanych i pięknie służących wiernym proboszczów, których z chęcią zachowałbym na tych urzędach. Jednak ich zdrowie nie pozwala im na dalszą tak oddaną posługę – podkreśla abp Józef Górzyński. Chodzi o kapłanów: ks. Józefa Gwarylczyka z Górowa Iławeckiego, ks. Stanisława Jasińskiego z Jezioran i ks. Stanisława Pietkiewicza z Olsztynka.

– Poprosili o wcześniejsze przejście na emeryturę i z pewnym żalem dokonujemy zmian – dodaje metropolita. Podkreśla, że przy wyborze kandydatów na nowych proboszczów pod uwagę branych jest wiele kryteriów. – Decyzję ostatecznie podpisuje biskup diecezjalny, jednak jest ona szeroko konsultowana. Rada personalna rozważa i zatwierdza propozycje. One nie zawsze są łatwe. Staramy się pilnować, żebyśmy nie przekłamali natury rzeczy, a jest nią dobro duchowe ludu Bożego. To zasadnicze kryterium – wyjaśnia abp Górzyński. W kaplicy kurii metropolita spotkał się z nominowanymi proboszczami. Zwracając się do nich, podkreślał, że wierni chcą ujrzeć w każdym z nich sługę Bożego, który miłość do Boga wyraża w swojej służbie ludziom.

– Wierny sługa Boga robi wszystko, żeby to, co Pan powiedział, było wprowadzone w życie. Jan Apostoł, kiedy mówił o swoim życiu z Jezusem, nieustannie powtarzał słowa Mistrza: „Dzieci, miłujcie się wzajemnie”. Nie ma innych motywów ani innych treści do nauczania. Istota nauczania Jezusa i wiernego ucznia sprowadza się do tego przekazu, do relacji miłości. Czas doświadczenia, który macie w posłudze, sprawia, że to nie są dla was nowe treści. Życzę wam, abyście w nowych wyzwaniach ożywili zapał duszpasterski, ale pamiętajcie, że słudzy Pana jesteśmy, a przez to słudzy Kościoła. Że zasadniczym kryterium jest miłość pasterska, czyli dobro duchowe ludu Bożego; miłość, która wynika z osobistej relacji miłości z jedynym Pasterzem – mówił abp Józef Górzyński.

– Po 15 latach kapłaństwa otrzymałem nominację na urząd proboszcza. Będę chciał jak najlepiej spełniać swoje powołanie, żeby przybliżać ludzi do Pana Boga. Proszę o modlitwę, by nie zawieść nadziei, jakie pokładają w kapłanie wierni – mówi ks. Michał Świątecki. – Przede wszystkim jest to służba, stworzenie przestrzeni spotkania z Jezusem Chrystusem. Służba sakramentalna, służba w codziennych sprawach, pomoc w codziennych potrzebach. To ważny aspekt całego naszego życia – mówi ks. Krzysztof Laska. Przed proboszczem w parafii w Nowym Kawkowie i diecezjalnym duszpasterzem Ruchu Światło–Życie stoją i inne zadania, związane z Domem Rekolekcyjnym „Zacheusz”.

– Chcemy remontować ten dom rekolekcyjny, prowadzić rozbudowę, tak by młodzież w dobrych warunkach mogła spędzać wakacje z Bogiem. Księża z naszej archidiecezji posługujący wspólnocie to autentyczni świadkowie Chrystusa – dodaje kapłan.


Nominacje proboszczowskie A.D. 2019

  • ks. Mariusz Dąbrowski – parafia św. Marii Magdaleny we Frączkach
  • ks. Jan Puławski – parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Górowie Iławeckim
  • ks. kan. Waldemar Cybulski – parafia św. Bartłomieja w Jezioranach
  • ks. Krzysztof Laska – parafia św. Jana Ewangelisty w Nowym Kawkowie
  • ks. Andrzej Wiśniewski – parafia Bogarodzicy Dziewicy Matki Kościoła w Olsztynie
  • ks. Remigiusz Klimkowski – parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku
  • ks. Michał Świątecki – parafia św. Jana Chrzciciela w Pluskach-Orzechowie
  • ks. Wojciech Leszczyński – parafia św. Wawrzyńca w Plutach
  • ks. Andrzej Turczyn – parafia św. Andrzeja Apostoła i Świętego Rocha w Ramsowie
  • ks. kan. Zdzisław Milewicz – parafia św. Marii Magdaleny we Wrzesinie