Kurs na szafarzy Komunii św.

Krzysztof Kozłowski

publikacja 30.08.2019 10:38

Trwają zapisy na kurs dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Podania należy składać do 15 września.

Kurs na szafarzy Komunii św. Nadzwyczajnym szafarzem Komunii św. może zostać mężczyzna, który ukończył 25 lat Krzysztof Kozłowski /Foto Gość

Komisja Liturgiczna Archidiecezji Warmińskiej ogłasza nabór na kolejną edycję kursu dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Rozpocznie się on w sobotę 28 września 2019 r. o godz. 10.00 w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Warmińskiej. Następne spotkania będą podane na pierwszym spotkaniu.

- Warunkiem udziału w kursie jest złożenie przez proboszcza lub przełożonego zakonnego do 15 września br. w Wydziale Duszpasterskim podania skierowanego do księdza arcybiskupa metropolity warmińskiego - mówi przewodniczący komisji liturgicznej ks. Bartłomiej Matczak.

Nadzwyczajnym szafarzem Komunii św. może zostać mężczyzna, który ukończył 25 lat, wyróżnia się dojrzałością w wierze, a zwłaszcza odznacza zdrową pobożnością eucharystyczną i intensywnym życiem sakramentalnym.

- Ma prowadzić wzorowe życie moralne, jest solidny w życiu małżeńskim, rodzinnym, zawodowym i sąsiedzkim. Ważne, by posiadał odpowiednie kwalifikacje intelektualne i przynajmniej ponadpodstawowe wykształcenie. Powinien aktywnie uczestniczyć w życiu parafialnym i cieszyć się poważaniem duchowieństwa i wiernych - wymienia przewodniczący.

Powinien też odznaczać się sprawnością psychiczną i fizyczną, a także innymi pozytywnymi cechami charakteru, takimi jak otwarta i służebna postawa wobec drugich, serdeczność oraz łatwość nawiązywania kontaktów z osobami chorymi i w podeszłym wieku.

Ks. Bartłomiej Matczak przypomina, że liczba nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w parafii powinna odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby duszpasterskie parafii.