Dali nadzieję światu

ks. Dariusz Sonak

|

Posłaniec Warmiński 38/2019

publikacja 19.09.2019 00:00

– Jesteście naszymi bohaterami. Zapewniliście nam wolny kraj i normalne życie – mówił Gustaw Marek Brzezin.

Wyróżnieni członkowie Związku Sybiraków. Wyróżnieni członkowie Związku Sybiraków.
ks. Dariusz Sonak /Foto Gość

Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej odbył się 9 września w olsztyńskiej filharmonii. W apelu udział wzięli kombatanci, weterani i osoby represjonowane podczas II wojny światowej.

Trwająca lekcja

Uczestników w uroczystość wprowadziła inscenizacja przygotowana przez grupę teatralną „Rampa”. Jej scenariusz został oparty na wspomnieniach osób, które przeżyły wrzesień 1939 roku. Następnie wprowadzono poczty sztandarowe i odśpiewano hymn Polski. – Wrzesień 80 lat temu był tragiczny dla całej ludzkości, a szczególnie dla naszego państwa. Nie zdążyliśmy nacieszyć się upragnioną wolnością po odzyskaniu niepodległości i musieliśmy wejść w dramat kolejnej wojny. Ponad 65 mln ludzi zginęło w tym czasie, z czego 17 proc. to Polacy – mówił Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Zaznaczył, że weterani mają wciąż ważną misje w społeczeństwie, którą jest wychowanie młodego pokolenia.

– Dzisiejsze spotkanie to uszanowanie i hołd dla bohaterów, a także lekcja dla młodego pokolenia. Dziękuję państwu i składam hołd za waszą walkę o niepodległość. Jesteście naszymi bohaterami. Zapewniliście nam wolny kraj i normalne życie – dziękował. Podczas uroczystości odznakę z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości otrzymał Kazimierz Bogucki, który służył w Armii Krajowej Okręgu Lublin i brał udział w bitwie pod Urzędowem. Zostali wyróżnieni też członkowie Związku Sybiraków: Henryk Truskowski, Henryk Masalski i Jerzy Żukowski.

Zasiane dobro

Na uroczystości był obecny abp Edmund Pisz, który został przywitany jako duchowy pasterz oraz przyjaciel kombatantów i osób represjonowanych. – Słowo „weteran” oznacza człowieka starego. W naszym kontekście nie chodzi o starość, ale o doświadczenie i zasługi, a z naszej strony – wdzięczność. To osoby, które nie umiłowały ojczyzny słowem, zdawkową miłością, ale czynem, a nawet całym życiem. To oni torowali życie dla wolności – mówił arcybiskup senior.

Wspomniał czasy swojej formacji seminaryjnej w latach 50., podkreślając specyfikę wychowawców i profesorów, którzy przeżyli wojnę. – Oprócz wiedzy była w nich mądrość, którą czerpali nie z ksiąg, a z życia. Tym ludziom powinniśmy być wdzięczni za to, że są świadkami miłości ojczyzny – konkretnym czynem. Dobro nigdy nie jest obojętne. To dobro, które oni zasiali, wraca do człowieka. Daliście nadzieję światu i za to świadectwo dzisiaj wam dziękuję – dodał. Na zakończenie odbył się koncert „Powróćmy jak za dawnych lat...” w wykonaniu Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Tomasza Chmiela.