Święci czekają w kolejce

Łukasz Czechyra

|

Posłaniec Warmiński 46/2019

publikacja 14.11.2019 00:00

Na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko- -Mazurskiego eksperci rozmawiali o św. Judzie Tadeuszu.

Scena męczeństwa apostoła z kościoła w Dywitach. Scena męczeństwa apostoła z kościoła w Dywitach.
Łukasz Czechyra /Foto Gość

Już po raz 9. ten wydział zorganizował Ogólnopolskie Seminarium Hagiologiczne. – Każdego roku kierujemy wzrok ku innej postaci, analizujemy, badamy, przyglądamy się specyfice jej obecności w kulturze i sztuce. Łączymy ze sobą środowiska teologów i historyków sztuki, by spotkać się, wymienić poglądy, przedstawić swój sposób widzenia danej postaci – tłumaczy prof. Katarzyna Parzych-Blakiewicz.

W tym roku specjaliści rozmawiali o św. Judzie Tadeuszu. – Nasz cykl rozpoczął się od Matki Bożej. Biskup Jacek Jezierski przed pierwszym sympozjum zaproponował, żeby rozpocząć właśnie od Niej, bo to miało być gwarancją, że wszystko inne na pewno pójdzie w dobrym kierunku – mówi z uśmiechem prof. Parzych-Blakiewicz.

Dodaje, że uczestnicy sami proponują kolejne postacie, które ich fascynują. – Mieliśmy już m.in. św. Józefa, św. Antoniego, św. Mikołaja, św. Marię Magdalenę. Święty Juda Tadeusz czekał w kolejce dwa lata. Wiele osób potrzebuje refleksji właśnie nad tą postacią – rozmawiałam z uczestnikami i zwracają oni uwagę, że jest mało źródeł na temat tego apostoła. Sam św. Juda szczególnie się nie wyróżnił, możemy uznać, że wyróżniła go Opatrzność, uznając za patrona spraw trudnych i beznadziejnych – dodaje profesor.

Podczas prelekcji oraz dyskusji rozmawiano m.in. o ikonografii apostoła, jego kulcie w Polsce i na świecie, a także o autorze i adresatach Listu św. Judy. Dr Maria Piechocka-Kłos przybliżyła temat kościołów w Polsce pod wezwaniem św. Judy Tadeusza. – Mamy 24 takie kościoły, w 5 z nich św. Juda Tadeusz jest jedynym patronem, a w 19 występuje w towarzystwie innych świętych. Apostoł był obierany jako patron już od XIII w., ale również współcześnie wierni przyzywają jego wstawiennictwa, jak np. w Rzeszowie, gdzie parafia św. Judy Tadeusza została erygowana w 1979 r. – wymienia prelegentka.

– Wydział Teologii UWM jest jedynym w Polsce znanym mi środowiskiem, które tak konsekwentnie i profesjonalnie podejmuje w sposób nowoczesny temat ikonografii świętych – mówi prof. dr hab. Urszula Mazurczak. Podaje, że w ikonografii św. Judę wyróżnia m.in. wizerunek Chrystusa, który apostoł trzyma w rękach. – Tu jest problem: czy jest to wizerunek namalowany, odciśnięty w reliefie czy odbity na chuście… to bardzo ważne przesłanki badawcze dla historyka sztuki. Kolejną cechą jest fakt, że żaden inny apostoł nie ma tak wyraziście powtórzonych cech fizjonomii Pana Jezusa jak właśnie św. Juda Tadeusz – zaznacza prof. Mazurczak.

Na Warmii i Mazurach jedyną świątynią, której patronuje apostoł, jest kościół Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Dywitach.