Diecezja ma pierwszych diakonów stałych

ks. Dariusz Sonak

publikacja 24.05.2020 16:31

Święcenia przyjęło dzisiaj dwóch żonatych mężczyzn: Andrzej Wołodźko i Jacek Kowalski.

Diecezja ma pierwszych diakonów stałych Nowi diakoni stali zostali posłani na posługę do swoich rodzinnych parafii. ks. Dariusz Sonak/Foto Gość

Uroczystość odbyła się w kościele św. Wojciecha w Olsztynie. Przewodniczył jej abp Józef Górzyński.

- Dzisiejsze teksty uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego mówią o niezwykłym wyniesieniu człowieka, który dzięki Zbawicielowi może uczestniczyć w tym, co Boskie. Udzielając sakramentu święceń dotykamy właśnie tego, co Boskie. Uczestniczymy w tym, co nie jest nasze, gdyż należy do Boga - mówił abp Górzyński.

Metropolita przypomniał znaczenie diakonatu stałego w Kościele, wskazując na jego potrójną posługę: „caritas”, czyli służbę potrzebującym, posługę słowa Bożego oraz liturgiczną.

- Mocą Chrystusa mogą chrzcić, błogosławić, głosić słowo Boże i sprawować posługę ludowi Bożemu - szczególnie miłości - tłumaczył.

Podkreślił, że dzisiejsze święcenia wypływają z potrzeb duchowych wiernych.

- My dzisiaj odpowiadamy na te potrzeby, wyświęcając dwóch mężczyzn na diakonów stałych. Ich powołanie jest odpowiedzią na głos Boga i prośbę ludu Bożego o powołania - dodał.

- Stajemy przed nowym wyzwaniem w Kościele. Panie Boże, wspomóż, byśmy Twoją łaską dawali świadectwo krzyża - mówił dk. Andrzej Wołodźko.

Nowo wyświęceni diakoni podziękowali podczas uroczystości również swoim żonom.

- Jesteśmy wdzięczni naszym żonom, że odpowiedziały na nasze powołanie i wyraziły zgodę na wspólne dawanie świadectwa o Bogu - dodał.

- Przyjąłem święcenia, bo chcę być jeszcze bliżej tej wielkiej tajemnicy, jaka się dzieje podczas każdej Mszy św. Jestem o tym głęboko przekonany, że tego chce sam Bóg, On mnie do tego wzywa, a ja to czuję i idę za Jego głosem. Chcę służyć Panu Bogu i drugiemu człowiekowi - mówi dk. Jacek Kowalski.