Święte oblicza

Łukasz Czechyra

|

Posłaniec Warmiński 28/2020

publikacja 09.07.2020 00:00

W Krośnie do połowy sierpnia można oglądać prace przygotowane przez członków Warmińskiej Pracowni Ikony.

▲	Poświęcenia dokonał ks. Jan Paszulewicz. ▲ Poświęcenia dokonał ks. Jan Paszulewicz.
Łukasz Czechyra /Foto Gość

Wystawę zainaugurowała Msza św. z udziałem Scholi Węgajty. Modlitwie przewodniczył ks. Jan Paszulewicz.

– Dziś zgromadziła nas Matka Najświętsza i pozwala nam wpatrywać się w oblicza świętych, aniołów, Jej Syna i Ona będzie zanosić do Boga naszą modlitwę, kiedy będziemy kontemplować te oblicza zapisane na świętych deskach ikon. Jest tradycją, że to miejsce staje się naszą warmińską szkołą pisania ikon. Już kolejny raz spotykamy się tutaj, zbieramy się wszyscy: ci, którzy pisali te ikony, ci, którzy ich wspierali, i ci, którzy będą czytać te ikony dla swojego duchowego rozwoju – mówił ks. Paszulewicz.

– Trzeba pamiętać, że każda z tych ikon to jest mnóstwo godzin pracy, zmagania się ze swoją słabością, ze swoją niewiarą w to, że jesteśmy w stanie taką ikonę zrobić, i potem z rosnącą nadzieją – w miarę jak pojawia się na ikonie światło – że jednak ona nam w którymś momencie odpowie. Moment poświęcenia to jest ta chwila, kiedy ikona jest gotowa, odpowiada nam, kiedy otwierają się serca, a my sami pochylamy się w modlitwie – tłumaczy Małgorzata Dżygadło-Niklaus z Warmińskiej Pracowni Ikony. Wystawę można zwiedzać codziennie do 15 sierpnia w godz. od 8 do 20.