ZHR. Warmińska ścieżka sprawności

ks. Dariusz Sonak

publikacja 10.05.2021 11:34

- Harcerki i harcerze nie tylko odkryją bogatą kulturę i tradycje naszego regionu, ale może także, szukając odpowiedzi na pytanie: "Czym twa ziemia?", zaskoczą intrygującą odpowiedzią - mówi ks. pwd. Radosław Czerwiński HR.

ZHR. Warmińska ścieżka sprawności Na tarczach sprawności pojawił się warmiński Baranek. ks. Dariusz Sonak /Foto Gość

Gdy przyjrzymy się harcerskiemu mundurowi, na jego prawym ramieniu możemy dostrzec zdobyte sprawności. – Te wyszyte krążki nie są dekoracją, świadczą o umiejętnościach harcerzy i harcerek, które wcale nie zostały zdobyte łatwo. Chętnie o nich opowiadają, z wieloma wiąże się ciekawa historia – mówi ks. Czerwiński.

Tymczasem przed druhami do zdobycia są nowe krążki – na warmińskiej ścieżce sprawności. Zaznacza, że opracowując tę regionalną ścieżkę sprawności, harcerze otrzymują wiedzę oraz umiejętności, a drużynowi – nowe narzędzie metodyczne do pracy w jednostkach.

Do zdobycia są trzy sprawności – od jednogwiazdkowej („poszukiwacz”) przez dwugwiazdkową („odkrywca”) do trzygwiazdkowej („znawca Warmii”).

– Zadania są oczywiście dostosowane do wieku i możliwości dzieci i młodzieży. Nie chodzi o to, aby zaliczyć konkretne zadania i tylko kolekcjonować kolejne znaczki, ale by nabyć pewne umiejętności, którego wyszyta na mundurze sprawność jest tylko potwierdzeniem. Młodzi będą mieli okazję przemówić w gwarze warmińskiej, zorganizują spotkania z Warmiakami i poznają smaki regionalnych dań. Być może odbędą „łosierę”, czyli pielgrzymkę do miejsc kultu, albo poznają historię pobliskiej kapliczki – wymienia ks. Czerwiński.

– Możliwości jest wiele, a ponieważ harcerstwo to przygoda, już nie mogę się doczekać pierwszych opowieści o ich realizacji – dodaje.


Więcej o warmińskiej ścieżce sprawności w „Posłańcu Warmińskim” nr 18/2021.