Zjazd Unii Apostolskiej Kleru

xpr

publikacja 22.11.2021 14:30

Podczas dorocznego zgromadzenia UAK wybrano nowych radnych krajowych stowarzyszenia - wśród nich jest ks. Paweł Rabczyński.

Zjazd Unii Apostolskiej Kleru UAK pojawiła się w Polsce na przełomie wieków XIX i XX. Ks. Paweł Rabczyński

Na Jasnej Górze 15 i 16 listopada odbywało się doroczne zgromadzenie krajowe i pielgrzymka Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Pana Jezusa. Spotkanie odbyło się pod hasłem: „Eucharystia tajemnicą posłania i chrześcijańskiego świadectwa”, a obradom przewodniczył dyrektor krajowy UAK ks. prof. Zdzisław Lec.

W programie znalazły się konferencje o charakterze naukowym i ascetycznym, a także wspólna modlitwa i rozmowy o kapłaństwie. Dokonano także wyboru nowych radnych krajowych stowarzyszenia - do tego grona został włączony ks. Paweł Rabczyński, dyrektor UAK Archidiecezji Warmińskiej.

Unia Apostolska Kleru jest stowarzyszeniem duchownych diecezjalnych, którzy zobowiązują się, wzajemnie się wspierając, realizować w pełni życie według Ducha, poprzez pełnienie posługiwania.

Unia Apostolska Kleru Archidiecezji Warmińskiej liczy 30 kapłanów, w tym dwóch kandydatów. Wieczerniki kapłańskie odbywają się zasadniczo dwa razy w roku - przed Adwentem i przed Wielkim Postem. Diecezjalną siedzibą UAK i miejscem spotkań kapłańskich jest kaplica domu rekolekcyjnego w Dobrym Mieście.