Rekrutacja na Wydział Teologii

lucy

publikacja 31.05.2022 09:50

Wydział Teologii UWM zaprasza do studiowania na kierunkach teologia oraz nauki o rodzinie.

Rekrutacja na Wydział Teologii Internetowa rekrutacja kandydatów rusza 7 czerwca. Łukasz Czechyra /Foto Gość

Już 7 czerwca rozpoczyna się rekrutacja na studia na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Swoją ofertę dla kandydatów przygotował również Wydział Teologii i zaprasza do studiowania na kierunkach teologia oraz nauki o rodzinie.

Studia magisterskie na kierunku teologia trwają 10 lub 12 (formacja kapłańska) semestrów, a możliwe do wyboru zakresy kształcenia dla osób świeckich to teologia oraz nauczanie religii. - Absolwent zdobywa wówczas kompetencje do pracy jako nauczyciel religii, a także etyki - tłumaczy ks. dr Zdzisław Kieliszek, prodziekan ds. kształcenia i studentów.

Studia na teologii pozwalają m.in. lepiej zrozumieć tradycję i myśl chrześcijańską, pozwalają studiować w gronie ludzi, dla których ważne są wartości chrześcijańskie, a także dają narzędzia do tego, by w odpowiedni sposób ukazywać innym prawdziwe, ewangeliczne Kościoła.

Drugim kierunkiem jaki proponuje Wydział Teologii są nauki o rodzinie, które trwają 6 semestrów (studia licencjackie) oraz 4 semestry (studia magisterskie). - Wszyscy absolwenci uzyskują uprawnienia asystenta rodziny, jest to ich podstawowy wyuczony zawód, a dodatkowo studenci wybierają jeden z 3 zakresów kształcenia: mediacja rodzinna, coaching i tutoring rodzinny oraz diagnostyka konfliktów i reintegracja rodziny - tłumaczy ks. Kieliszek. Dodaje, że daje to szeroki wachlarz możliwości w podjęciu pracy m.in. w instytucjach pomocowych, poradniach małżeńskich i rodzinnych, a także koordynatora pieczy zastępczej.
Kierunek nauki o rodzinie proponowany jest wszystkim, którzy chcą efektywnie rozwiązywać problemy rodzin, również własnej, a także współtworzyć prorodzinną politykę naszego regionu i kraju. Studia pomagają również rozwijać kreatywności i zdolności współpracy z innymi ludźmi, wszystko w środowisku ludzi, dla których wartości rodzinne mają kluczowe znaczenie.

Więcej informacji o studiach na Wydziale Teologii znajdują się stronie WT, a harmonogram rekrutacji można znaleźć TUTAJ.