Smolajny. Jubileusz szkoły katolickiej

Krzysztof Kozłowski

publikacja 09.06.2022 20:46

Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Smolajnach obchodziła jubileusz 20-lecia.

Smolajny. Jubileusz szkoły katolickiej Po Mszy św. uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny "Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce". Krzysztof Kozłowski /Foto Gość

Uroczystości rozpoczęła Msza św. w bazylice Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście, której przewodniczył abp Józef Górzyński. - Motywem naszego zgromadzenia jest piękny jubileusz katolickiej szkoły w Smolajnach. Modlimy się, dziękując Bogu za dar katolickiej szkoły, i prosimy o dalsze potrzebne łaski do rozwoju wspólnoty szkolnej i przedszkolnej za wstawiennictwem patrona placówki bł. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Matki Bożej Niepokalanej, patronki stowarzyszenia prowadzącego szkołę - mówił na wstępie proboszcz ks. Stanisław Zinkiewicz.

Arcybiskup Górzyński podkreślał ważność roli szkół katolickich w wychowaniu dzieci i młodzieży. - Formacja intelektualna nie może być zawieszoną w świecie nieokreślonych wartości. To, co jest przekazem naszej wiary, niesie w sobie wymiar edukacji, która nie może być odłączona od innych wymiarów formacji człowieka. Wizja człowieka, jaką przynosi Chrystus Pan, jest jednym z największych darów, które chrześcijaństwo wnosi w cywilizację świata. Tego nie da się uczynić bez dobrej formacji - mówił metropolita warmiński i zapewniał o modlitwie w intencji całej wspólnoty szkół katolickich.

W homilii podkreślał, że formację trzeba osadzić w obrazie, jakim jest Chrystus, bo tylko w Nim jest pełny obraz człowieka. - Jako chrześcijanie nie żyjemy z pewnymi wyobrażeniami, mamy obraz w Jezusie Chrystusie - podkreślał abp Górzyński. Wspominał słowa św. Jana Pawła II, który twierdził, że nikt nie może do końca poznać siebie bez Chrystusa. - Nie zrozumie świata, nie zrozumie siebie, nie zrozumie drugiego człowieka. Gdyby ta myśl nie stanowiła istoty naszego życia, powoływanie szkół katolickich nie miałoby sensu. Wtedy robilibyśmy to na zasadzie pewnych ideologicznych przesłanek. Nas nie łączy jakaś idea. Łączy nas osoba Jezusa Chrystusa. Chcemy, żeby człowiek był formowany na ten obraz, bo wiemy, że to jest jedyny pełny obraz człowieka i nie można do innego obrazu się odnosić, dojrzewając w swoim człowieczeństwie - mówił metropolita warmiński.

Po Mszy św. uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny "Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce", nawiązujący do historii życia i nauki patrona szkoły bł. kard. Wyszyńskiego.

Następnie uroczystości przeniosły się do siedziby placówki, do Smolajn, gdzie ks. Zinkiewicz poświęcił kapliczkę poświęconą św. Józefowi i Matce Bożej. - To piękny ślad tego jubileuszu. Będzie ona przypominać związek między Matką Bożą, św. Józefem i Jezusem Chrystusem. Będzie stanowić punkt odniesienia w procesie edukacji i formacji nowego pokolenia. Gratuluję tak pięknego znaku tożsamości, zwłaszcza na Warmii. Niech przywołuje nauczycieli i wychowawców wraz z uczniami na codzienną modlitwę - mówił ks. Zinkiewicz.

Maria Szulc, dyrektor szkoły, wspominała początki istnienia placówki. - Nie byłoby tej szkoły, gdyby Pan Bóg nie chciał. Nie byłoby, gdyby nie Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, które przejęło placówkę i do dziś prowadzi. Takie małe placówki jak nasza są trudne do sfinansowania. Pani prezes patrzy na nas przez pryzmat dobra wspólnego i dobra, które wydarza się w szkole - mówiła pani dyrektor. Dziękowała osobom zaangażowanym w rozwój szkoły.

Maria Chodkiewicz, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, dziękowała Bogu za to, że dał możliwości prowadzenia tej szkoły oraz kapłanom za wsparcie modlitewne i wszelką pomoc. Dziękowała przyjaciołom placówki. - Nie ma szkoły, gdy nie ma przyjaciół. Nie chodzi o instytucję, a o wspólnotę, która realizuje cele - podkreślała, wskazując na grono pedagogiczne, które kształtuje młodych według wartości chrześcijańskich.